Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

poruka: 13
|
čitano: 3.581
|
moderatori: Danny_HR, pirat, Lazarus Long, XXX-Man
1
+/- sve poruke
ravni prikaz
starije poruke gore
2 godine
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

 

  

 Otvaram ovu temu jer smo se kroz više drugih tema dotakli tematike licenciranja operativnih sistema , prava pristupa i korištenja tim softverima , zakonskih okvira kojima se nastoji regulirati to područje , pa da pokušamo sva ta pitanja i odgovore tog tipa svesti pod jednu temu radi preglednosti i lakšeg snalaženja.

 

 

Za početak bi valjalo razlučiti neke bitne pojmove i njihovu korelaciju :

 

Korisnik je onaj tko koristi navedeni softver ili uslugu. Korisnik može biti privatni ili poslovni , te o tome ovisi pristup licenciranju i cjeni. Proizvođač najčešće u svojim uvjetima korištenja njihovog proizvoda navodi da se licenciranjem ili kupnjom aktivacijskog ključa stiče pravo korištenja koje može biti ukinuto ukoliko dođe do kršenja međusobno ugovorenog odnosa ili drugih načina zlouporabe. U tom kontekstu je bitno izdvojiti činjenicu da kupnjom nije stečeno vlasništvo već samo pravo korištenja i to na unaprijed poznat period.

 

Proizvod ili softverska  usluga mogu biti vezani uz određeni hardver ( OEM ) ili mogu biti posve neovisni o hardveru ( Retail ).

 

Ugovorni odnos između korisnika i proizvođača softvera se najčešće potvrđuje ili pri samoj instalaciji, ili pri otvaranju omota proizvoda ili na neki sličan način.

 

Na teritoriju Republike Hrvatske važe zakoni izglasani u Hrvatskom saboru , kao i međunarodne agende koje smo supotpisom prihvatili i ugradili u naše zakonodavstvo.

U slučaju spora , za državljane RH i za kažnjive radnje počinjene na teritoriju RH mjesno i pravno nadležan će biti jedan od naših sudova.

Ti sudovi ( peciznije sudac pojedinac ili sudsko vijeće ) će svoj sud o krivnji donositi isključivo na temelju hrvatskih zakona.

 

Ustav RH izrijekom navodi slijedeće :  ČL 31 . Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom.  (  https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske  ) 

To u praksi znači da neovisno o tome što piše u nekoj eula-i ili u uvjetima korištenja na koje ste kliknuli prilikom instalacije, vaše pravne krivnje nema ukoliko ta vaša radnja nije precizno opisana u nekom od zakona RH ili u nekim međunarodnim pravom koje je RH prihvatila  ( i ugradila u svoje zakone na osnovu kojih je jedino i moguće donijeti obvezujuću i pravomoćnu presudu ) .

 

Proizvođač softvera ili pružatelj neke softverske usluge može u svoj proizvod ugraditi mehanizme kojima će onemogućiti funkcioniranje tog proizvoda , a može se i obratiti pravosudnim tijelima naše države tražeći zaštitu svojih prava za koja smatra da su mu bila povrijeđena.

 

Autorska prava, kao i ostale vrednote koje smo dosegnuli u svom razvoju, jesu zaštićena zakonodavnim okvirom. No da bismo to bolje razumjeli, treba razlučiti do koje granice je pravna zainteresiranost i nadležnost proizvođača softvera, gdje ona prestaje, a gdje i zašto počinje pravna zainteresiranost i nadležnost ( jurisdikcija ) našeg pravosudnog sistema.

Pravni okvir je toretski predviđena situacija, a sudske pravomoćne presude i sudska praksa je pravi pokazatelj stanja na terenu te kako se koja zakonska odredba tumači i sprovodi u praksi.

Zato bi poveznice na pravomoćne javno objavljene presude bilo vrlo bitne za tumačenje tematike.

 

Nisam htio temu ograničiti niti na jedan operativni sistem jer i kod tzv "free" softvera postoje uvjeti korištenja pogotovo kada ga stavimo u kontekst poslovne upotrebe .

 

Nadam se da na forumu imamo i kjigovodstvenih stručnjaka, i pravnika , možda i zaposlenika carinske ili porezne uprave ili sličnih institucija , pa da nam i oni svaki za svoje područje navedu konkretna iskustva i što je kome od njih bitno u slučaju nekog spora ili provođenja inspekcijskog nadzora.

 

Tema je namijenjena međusobnoj razmjeni informacija i iskustava iz navedene tematike a u svrhu edukacije korisnika kojima bi ove informacije mogle pomoći u prevenciji od kaznene ili prekršajne odgovornosti.

 

 
2 0 hvala 3
2 godine
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

 

Anđeo bez falinge kaže...

 Glupima treba crtati i otvarati oči a već sam umoran od toga.....

 

...... kaznenih djela iz članka 266. „Neovlašteni pristup“, članka 267. „Ometanje računalnog sustava“, članka 268. „Oštećenje računalnih podataka“, članka 269. „Neovlašteno presretanje računalnih podataka“, članka 270. „Računalno krivotvorenje“, članka 271. „Računalna prijevara“, članka 272. „Zlouporaba naprava“ i članka 273. „Teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka“.

 

....

 

 

 

Neovlašteni pristup

Članak 266.

(1) Tko neovlašteno pristupi računalnom sustavu ili računalnim podacima,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u odnosu na računalni sustav ili računalne podatke tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili trgovačkog društva od posebnog javnog interesa,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.

 

st 4 kaže da se goni po prijedlogu kd iz st 1 ovog čl, što znači da to nije djelo koje se goni po sl dužnosti. Prevedeno, microsoft je taj koji treba pokrenuti spor pred hr pravosuđem. Ima li ijedan dosada pokrenuti spor ? I da se pokrene spor, sjeti se da pričamo o piratskim i neaktiviranim windowsima , pa kako je danas uredno omogućen download i korištenje bez aktivacije win10 sa ms servera, kojom sam ja to radnjom počinio bitna obilježja tog kaznenog djela ( Tko neovlašteno pristupi računalnom sustavu ili računalnim podacima, ) ??

 

 

Ometanje rada računalnog sustava

Članak 267.

(1) Tko onemogući ili oteža rad ili korištenje računalnog sustava, računalnih podataka ili programa ili računalnu komunikaciju,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

Kojom sam ja to mojom kažnjivom radnjom oemogućio ili otežao rad računalnog sustava time što sam ih downlodao sa legalnog ms servera i koristim ih bez aktivacije što ms ničime ne sprečava u praksi ??

 

Oštećenje računalnih podataka

Članak 268.

(1) Tko neovlašteno u cijelosti ili djelomično ošteti, izmijeni, izbriše, uništi, učini neuporabljivim ili nedostupnim ili prikaže nedostupnim tuđe računalne podatke ili programe,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

Koje to tuđe računalne podatke i programe sam učinio neupotrebljivima time što koristim npr neaktivirane windowse ??

 

Neovlašteno presretanje računalnih podataka

Članak 269.

(1) Tko neovlašteno presretne ili snimi nejavni prijenos računalnih podataka, uključujući i elektromagnetsku emisiju računalnog sustava, ili drugome učini dostupnim tako pribavljene podatke,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

Koje to računalne podatke sam presreo ili snimio korištenjem neaktiviranih windowsa ?? Koje sam to podatke tako učinio drugome dostupnim ??

 

.... I istom analogijom ti mogu odgovoriti i za ostale članke koje si naveo, a na sudu bi te točno tako pitali kada bi ti izašao sa takvim optužnim prijedlogom. Jel možeš iskopati ijednu pravomoćnu presudu kojom bi potkrijepio svoje teze ??  Znači li nepostojanje takvih presuda da u RH nema tih kažnjivih radnji ili bi nepostojanje presuda ipak nešto drugo značilo ???  U 20 godina rada  sam napisao na tisuće kaznenih prijava i bio na stotinama sudskih ročišta, i neznam niti osobno za neku sličnu presudu... Ako ti ili tvoj prijatelj sudac znate, pa daj već jednom link na provomoćnu sudsku presudu iz te domene...

 

 

Poruka je uređivana zadnji put sub 17.3.2018 14:33 (bunker).
 
2 0 hvala 0
7 godina
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet

Kako je sve počelo?

S onim jeftinim ključevima za 3-5 dolara, ili kad se koriste Windowsi koji nisu aktivirani?

Battlelog: [G] CyberDemonVZ
2 godine
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

 

Marko :D kaže...

Samim time što si me pitao da navedem članak zakona i inzistirao na istome. Ja sam ti linkao na vijest gdje se spominje BSA i kakve su kazne za posjedovanje piratskog softvera u firmama i to je i više nego dovoljno.

 

Evo članka na kojega si ti linkao :

 

http://www.poslovni.hr/tehnologija/vasa-tvrtka-koristi-piratski-softver-evo-koliku-cete-kaznu-platiti-257998

 

Članak je iz 28.11.2013 godine. Razumiješ valjda da su se od tada mnoge stvari u It segmentu promijenile .

kao prvo, državni inspektorat kojeg u članku spominju već godinama nepostoji, a njihovi djelatnici i inspekcijske nadležnosti su raspodijeljene po ministarstvima i vladinim agencijama i upravama ( porezna, carina ). Državni inspektorat je imao zbirnu statistiku pa je iz njihovih tadašnjih statistika nemoguće isčitati koliko su točno pravnih ili fizičkih osoba kaznili i zbog čega.

 

U članku se kaže : da je lani Državni inspektorat zbog korištenja nelicenciranog, odnosno nelegalno licenciranog softvera, naplatio 481.300 kuna kazne. Zabilježene su 1.484 povrede autorskog prava iz područja nelicenciranog softvera. Podnesena su 393 optužna prijedloga te izdana 73 prekršajna naloga.  Ima li nastavak informacije koliko od tih prijedloga i naloga je nakraju bilo pravomoćnih sudskih presuda ?? Ako nema, zašto nema ?? Znaš li da državne službe odmah u svoju statistiku trpaju naloge za naplatu kazne iako ti u stvarosti ta kazna možda nikad neće biti naplaćena ( oslobodio te sud, nema sredstava na računu, zamijenjeno zatvorom, umro, odselio, nestao.. )

 

Nadalje članak kaže : Inače, kazne za tvrtke koje koriste piratski softver su prema zakonu pet do 50 tisuća kuna, dok odgovorna osoba u tvrtki dobije kaznu od dvije do deset tisuća kuna. Jesu li to potkrijepili poveznicom na konkretan zakon i članke koji to propisuju ? Nisu. Zašto nisu ??

 

Izvor novinaru je bilo tadašnje izvješće BSA. Znaš li što je formalno-pravno BSA ? Uruga proizvođača softvera. Pravno jednako važna i jednako snažna kao i udruga ljubitelja goluba iz Kozari Boka. ( para imaju, no formalno-pravno su samo udruga izjednačena sa bilo kojom drugom udrugom temeljem rh pravomoćnih propisa ).

 

Poanta : svoje izjave pokušavaš potkrijepiti zastarjelim člankom, koji je vrlo površan, neargumentiran, bez vitalnih poveznica i koji je utemeljen na izvješću udruge koja je u teškom sukobu interesa kada bi razmatrali pitanje legalnosti, licenciranja i sl.... Razumiješ li svrhu postojanja BSA i da će oni sve kaj napišu pisati u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva pa ih nikako nemožemo promatrati kao nepristranu i objektivnu supstancu. Što misliš, zakaj nema više takvih članaka od izlaska win10 ??

 

Sjeti se kako je te 2013 išlo sa downloadom, instalom, aktivacijom, a osvrni se kako je to danas glede win10 i stava microsofta oko svega toga. U 5 godina se u it-u mnogo toga izdogađalo....

Poruka je uređivana zadnji put sub 17.3.2018 15:06 (bunker).
 
1 0 hvala 0
2 godine
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet
CyberDemonVZ kaže...

Kako je sve počelo?

S onim jeftinim ključevima za 3-5 dolara, ili kad se koriste Windowsi koji nisu aktivirani?

 

Pa znaš kak u cro sve počinje: od stoljeća sedmog, preko četrdesetprve pa do devedesetprve...heheh

 

2 godine
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet

 

duplo..brisati...

Poruka je uređivana zadnji put sub 17.3.2018 15:04 (bunker).
10 godina
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

-treba navesti i licence, termin, precizan opis, uvjeti..

korištenje u skladu s licencom, sve ostalo je gubljenje licence, tj nevažeća licenca (kao nevažeća vozačka, imaš-nemaš, tuđa itd.).

-za sve se mora imati licenca, za komercijalan soft ali i za free, freeware.. za svaki komad softa, licencu izdaje vlansik-autor, kao što je svaki komad koda pod copyrightom i označen brandom.

-u licenci su navedeni uvjeti, što korisnik smije, sve ostalo ne smije dok može biti i navedeno precizno što ne smije.

npr, licecna msofficea za home ne dozvoljava korištenje u firmi-komercijalno, brani vlasnik-licenca, kao i različita cijena i appsi u paketu.

za win, može home ili pro, razlike nema, jedino što home nema neke dijelove-mogućnosti kao domain i tad ako je potrebno koristi se pro, ne zato jer se mora-zakon, nego potreba. (opet usporedba s automobilima, kao gepek-prostor, ako trebaš veći..). Na to ide i oem-retail, izvori kao direktno-količinski ili po komadu jednokratno itd.

 

-distribucija.

-nitko ne smije distribuirati nešto bez dozvole vlansika.

-nitko se ne smije baviti poslom na crno.

-soft je roba koja je pokrivena klasičnim materijalnim zakonima i autorskim pravima, ali nije kao glazba-film, AudioVizualna ind se odavno izborila i AV materijali se konzumiraju (slušaju-gledaju) recimo da se ne kroiste kao alat.. ali komercijala je npr javno izvođenje, distribucija.. (počeci piraterije..)

-svako emitiranje, radio, tv, internet, bilo kojim medijem, mora se imati odgovarajući ugovor.. digitalija je to sve izjednačila.

-soft je ipak malo drugačiji, koristi se.. (ne samo konzumira).

 

problem kod torrenta je istovremena distribucija (zakonom zaštićenoh sadržaja).. i zato nema takvih legalnih izvora jer bi bili kršenje zakona. Isključivo ono što vlasnik dozvoli, tj free, npr linux distribucije. Tko god skine nešto torrentom ako je to zaštićeno (ne free, dozvoljeno) je pirat, zbog distribucije, kazneni zakon automatizmom.

 

tko god, crackne, probije, zaobiđe, modificira, distribuira itd. krši KZ (razne zakone, nazovimo ih zamp..).

jednako je provaliti nečija vrata ili soft, provala je kazneno djelo. Zaobilaženje zaštite je kršenje copyrighta (korisnik nema to pravo, ne dozvoljava vlasnik, kao ni bilo koju izmjenu) a time KZ. itd.

 

nasuprot je zgodan primjer 7z licence, free, open, vlasnik dozvoljava (sve) i navedeno je konkretno.. ali mora se imati licenca i ukoliko se krši to je kazneno djelo. npr navedeno je da se u slučaju izmjene, distribucije mora navesti licenca.. ''Redistributions in binary form must reproduce related license information from this file.'' (netko može 'prisvojiti'..) i to je tad kršenje zakona, kazneno djelo, mada je sam soft free, jednostavno ako se ne poštuju uvjeti licence, kazna.

-7z možete slobodno distribuirati jer to vlasnik licencom dozvoljava i sve je legalno dok ne kršite neki uvjet iz licence. Pri tome, možete prodavati-zaraditi, modificirati itd.. legalno. Ostali soft-vlasnici to ne dozvoljavaju (komercijala) ili ograničeno itd. i to treba razlikovati. Free, freeware, shareware, addware.. pa sve do malware :)

 

uz licencu, zbog inspektora koji je može odbiti, nrp traži prijevod na HR.. taj uvjet vrijedi samo za robu koja se distribuira na lokalnom (hr) tržištu (tad sve, deklaracija, upute..) ne za ovo što sam korisnik skine, kao i razlika da smo par godina EU i eng je jedan od službenih jezika. (ali ostalo je nekima u glavi staro pravilo, gorka smijurija kad nisu prihvaćali linux distre-licence..).

 

MS-EULA, skup uvjeta, licenca.. razlikuje se za npr usa, can, eu, ger-au.. svaka dovoljno važna zemlja može imati drugačije uvjete ugovorene s MSom, npr njemci mogu prenjeti oem .. ostali ne, jer licenca (MS) to brani, to je navedeno, za svaku zemlju ili generalno ako nije iznimka. Za ostale, oem soft-licenca se ne može prenositi na druge pravne osobe. R1-OIB-MB.. jednokratna licenca.

 

dolaskom win10, sve se mijenja (i prije se mjenjalo.. treba pratiti, nije više npr EULA iz 95te, 2000te.. nego današnja.) jer MS dozvoljava upgrade-zamjenu (staro za novo). uz fiskalizaciju, uz eposlovanje (sve je online, porezna..) praktički su inspektori nestali, nema više toliko kontrola kao prije jer se nema više što kontrolirati, EU, knjigovodstvo dok je npr fiskalizacija do prije godine radila na XPu, bačen u smeće, svi sad imaju nove licence dok s w10 i free upgradeom svaki račun koji se odnosi na w7-8-10 pokriva jednako licencu. Ako je win aktiviran, znači da je prošao validaciju jedinog relevantnog a to je MS, nema se što prigovarati od strane zakona. Nešto sasvim drugo je ako netko nema uredne račune. Država ne provjerava niti ima mogućnost jel licenca-aktivacija ok nego to radi MS direktno online dok veće kompanije imaju partnerske ugovore.

 

danas svatko može (prije samo partneri ili odgovarajući programi kao msdnaa) skinuti win iso s MSovih stranica, instalirati bez keya, jer to dozvoljava MS i nema kršenja zakona.

važno, pri tome, firma mora imati sve pokriveno računima i ne može odbiti kontrolu inspekora, prijavu zatečenog stanja. Kućni korisnik s tim veze nema, ne može nitko u kuću, ne mora čuvati račun. Sam MS to dozvoljava i nudi kupnju-aktivaciju, nema kršenja zakona, nema torrenta-piraterije, nema cracka, nema (bezbrojnih navedenih članaka koji s tim veze nemaju). Prije nije bilo tako, prije je postojao trial period, postojalo je gašenje ako nije aktivirano. To je stvar vlasnika MSa jednako kao i 7z, dok država samo provodi zakone kad se neko od tih prava ili ugovora krše. Dok je s dozvolom vlasnika nema kršenja zakona, autorskih (vlansičkih) prava ili piraterije (pedofilije, terorizma..).

-ni jedan komercijalni soft ne dozvoljava firmama npr trial, odnosno, kako je navedeno u licenci, to vrijedi. Za većinu kućnih ima trial-free i sl.

 

-firme me ne zanimaju u ovim temama, nek se brinu, plate.. kućni kao pomoć i smisao teme me zanimaju i njima želim pomoći. Firma koja tu traži pomoć je u problemima, većim. :) komercijalna osnova se jednako proteže na plaćanje npr savjetovanja ili obavljanja posla. Tu sam iz hobija, za kućne ili početnike.

 

-kućni korisnik (korištenje za osobne potrebe, ne javno izvođenje, ne distribucija, i oni bezbrojni članci zakona.. ili piraterija kraće), može sve što mu je dostupno ako pri tome ne krši neki od zakona ili uvjeta licence. Može skinuti ''cijeli internet''.. može instalirati svaki dostupan soft, slušati-geldati AV, snimiti (neki zakoni računaju do nekog broja kopija, iznad je umnažanje za distribuciju, s drogom može biti isti kriterij za usporedbu).. korisnik može konzumirati, legalno. Pokriveno zampom, svim pozitivnim zakonima i pravima i to u 99% zemalja jednako. Jedino što u neznanju često prekrše zakon, najčešće torrent..

 

-kad se u nekom komadu texta postavi kriminalac i ilegalan soft ili firma s piratskim softom.. tad je to već kažnjivo, presuđeno, jer imamo kriminalca (neovisno koje djelo) i jer je piratski-ilegalni soft kažnjiv, kažnjivo djelo kolokvijalno piraterija. Kriminalac kao npr AlCapone je kriminalac, neivisno jede li sladoled ili koristi li win, pri čemu su jedenje sladoleda i korištenje softa možda legalni ako nisu ukradeni, ali zbog naslova i utjecaja BSA upravo često takvi.

Piraterija je KZ (sve što se pod tim navodi). Korištenje softa nije samo po sebi piraterija, krikirano, može pirat imati legalan soft s licencama, kupljen i uredno aktiviran, s računom. Ono što radi je krazneno djelo ako je pirat. Ako distribuira, ako radi na crno itd. ili ako uvaljuje malware, ako krade podatke, ako izaziva štetu, DDoSa, bilo što iz onih navedenih članaka KZa. Čak ako npr policija prisluškuje bez naloga, radi jednako kazneno djelo pri čemu je nevažno imaju li licencu. Cigo na placu nema firmu-porez, naravno i fejk robu oriđiđi rejbanice za 35kn.. ali to je stvar države-poreza i vlansika koji npr traži uništavanje te robe, ne smije se čak ni donirati (brand) nego baš uništiti-spaliti. To je ilegalan biz, ilegalna roba.

 

-soft ne postoji ilegalni (moguć izuzetak, neki zabranjeni soft, štetan, kalauz.. malware..). Postoji samo MSov win, jedan. Imaš ili nemaš važeću-valjanu-aktiviranu licencu. Modificirani su već piraterija (copyright) tj oni koji nešto ispod haube imaju npr za preskakanje aktivacije-provjere. Piraterija.

 

-izvor, korisnik ne može znati jel neki izvor legalan, online. Npr ebay je legalan izvor, legitimna registrirana legalna firma. TPB zbog presuda nije tj kažnjen je zbog tog. Korisnik nema mehanizme ni mogućnosti provjere legitimnosti, kao što to ne može za neku radi-tv stanicu, taxista na cesti, agrokor.. to radi država i nadležni. Ako je neki izvor nelegalan, tad je njihova dužnost sankcionirati-zatvoriti ga (uz mali problem jurisdikcije, važnosti-veličine zemlje i sl.). U pravilu, ako je neki izvor nelegalan, EU će reagirati i zatvoriti ga (ili riaa-zamp, ili ms-adobe-netko..), to je državama i vlasnicima recimo obveza (zaštititi građane i svoja prava).

 

npr nekad davno nije bilo tako lakog DL npr glazbe, tad je VIP (operater-telekom) sklopio ugovor sa zampom i u svom clubu pretplatnicima 'poklonio' ogromnu količinu glazbe, legalno u vijestima, na tvu.. isto je napravio Peugeot, promotivno, pa ParniValjak pred koncert prije par godina (kupljena karta je bila za dl albuma).. itd. U vrijeme kad je još bilo 'origianaln' medij kao kriterij ili kazna itd... dans je sve digitalija i regulirano tj legitimno-dozvoljeno (samo ne kršiti zakone pri tome). dok je jo Toše bio živ, promotivni CD se diejlio u DMu.. i to je legalno. Nema računa, ali je free, poklon (nije kriterij cijena ili račun), kažnjivo bi bilo npr taj medij prodavati, jer je na njemu bilo otisnuto da je demo-free-besplatan uz reklamu DMa.. umnažati-piraterija, prodavati porezni prekršaj.. itd. -ovo su primjeri oko argumenta npr gdje ti je račun, original, DL.. što god nekom kao kontraargument padne napamet. :) i dodatak, ja kao korisnik-konzument, ne mogu nikako znati jel npr DM išta ugovorio s Tošom&Šolom, kao vip, netko treći.. niti to mogu provjeriti, niti imam neku zakonsku osnovu tražiti na uvid npr ugovor i račune izmešu njih. To radi država i vlasnik, država kontrolira, naplaćuje poreze, vlasnik štiti svoj interes prijavom. Korsnik s time nema veze niti je kriv ili nevin, nema uopće djela-osnove.

 

edit: evo primjera hds-zampa, ugovora i javne objave urbi et orbi.. tj nešto oko tog, tko je legalan distributer i sl. (što korisnik-konzument ne može inače znati)..

npr kupreškić za midi melodije, vip (spomenuto iznad..) iz 2004te.. na str zampa. Da te firme nemaju takav ugovor, tad bi bile pirati.. pošto su ugovori u bizu interna-tajna stvar, odnos dvaju subjekta, pa čak i kad su u NN ne moramo mi znati za njih.. ali tu su ili je KZ. Podsjetnik, tad (u to vrijeme) je i DL bio tretiran kao piraterija, bar se tako BSA+zamp trudio prikazati u medijima, koji (''neobjašnjivo'') nisu željeli protiv tih institucija nešto reći ili napisati. :) .. dok desetljeće kasnije imamo izjave borovca, švicarskog suda itd. koji kažu da je DL za osobne potrebe ok.

C64/TurboModul-OpenSourceProject.org.cn.部分作品为网上收集整理,供开源爱好者学习使用
Poruka je uređivana zadnji put sub 17.3.2018 16:22 (ihush).
 
1 0 hvala 1
10 godina
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

-pošto pacijenta i dalje 'hiče'.. žešće, možda ovako primjeti novu-thread-temu.. (da tamo rasteretimo čitatelje, kad je već tu tema). :)

 

pa eto, što tamo kaže, .. ništa. (konkretnog ili pametog).

tko zna, možda od sveg na kraju ispadne nešto dobro, neki dernek i janjac.. (ok, preoptimistično je to) :))

C64/TurboModul-OpenSourceProject.org.cn.部分作品为网上收集整理,供开源爱好者学习使用
Poruka je uređivana zadnji put sub 17.3.2018 15:53 (ihush).
 
1 0 hvala 0
2 godine
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet

Da... Mnogi u svom poimanju ne rasčlanjuju da su microsoft i država zasebne i medjusobno neovisne karike te da svaka od tih karika ganja svoj interes.

Interes drzave je jasan : punjenje proračuna, bilo kroz kupnju , kaznu... ( pdv, carina, trosarina... ). Jedino nisam siguran kako ide sa porezom kada ja kupim nesto na amazon.de, prvo iskazani je njemacki porez od 19%, a onda pri finalu kupnje se još nadoda 6% razlike do naseg poreza. Pare sa kartice odu na racun amazona, a dalje mi je nepoznato kome oni i koliko plate poreza njemackoj a koliko hr.

Interes microsofta je isto punjenje proračuna, ali njihovog a ne drzavnog. Pristup it uslugama se drasticno mjenja u zadnjih par godina, marketinška industrija je ostvarila ogromne profite... Nekako u tom svjetlu mi se čini da to kaj je ms omogućio koristenje win10 bez ikakvih većih poteskoća ili plaćanja, možda pokazuje nove vjetrove... Samo nagadjam : ili će ići na neke minimalnu neosjetnu pretplatu ( mozda cak i integriranu sa teleoperaterom, isporuciteljem struje i sl ) ili će ih ostaviti potpuno free u nadi da će im milijarda korisnika ( to im je zacrtani cilj ) donijeti profit na niz drugih načina ( online storage, cloud app, office365, azure, hosting, reklame, prodaja podataka... ).

Morao sam to rasclaniti jer nazalost jos mnogi neprave razliku izmedju ms i drzave... Bas na ovom forumu, neznam vise u kojoj temi , je netko napisao da su im u kontroli u tvrtci bili djelatnici microsofta... U inspekcijski nadzor moze doći samo ovlastena sluzbena osoba iz nekog od ministarstava ili drzavnih uprava ( carinska, porezna ) a ne djelatnici tvrtki ili kojekakvih udruga ( bsa i sl ). Kad bi to tako bilo, sutra bu dosla kontrola iz Badela, Bauhausa, Stanića... 😊 😊

10 godina
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet
bunker kaže...

 ..
Interes drzave je jasan : punjenje proračuna, bilo kroz kupnju , kaznu... ( pdv, carina, trosarina... ). Jedino nisam siguran kako ide sa porezom kada ja kupim nesto na amazon.de, prvo iskazani je njemacki porez od 19%, a onda pri finalu kupnje se još nadoda 6% razlike do naseg poreza. Pare sa kartice odu na racun amazona, a dalje mi je nepoznato kome oni i koliko plate poreza njemackoj a koliko hr. 
 ..

 -nula/ništa... nema carine na znanje (soft je znanje..) samo na robu.. pošto nije 'normalna roba' (da je medij bila bi, kao dvd-film, igra, u kutiji..). .. upravo nekidan purčasao iz ms-a, (dojč banka je sad za plaćanje, mada je i dalje sjedište imea-ireland..), pdv-0kn. Da sam naručio medije, platio bi .. kao svaku robu/paket. (ponekad se i to radi, iz vremena kad je original medij bio 'dokaz' + lijepa kutija za kompletan soft-etui.. kad plaća firma 'može se'..).

C64/TurboModul-OpenSourceProject.org.cn.部分作品为网上收集整理,供开源爱好者学习使用
2 godine
neaktivan
offline
Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjeti

Kakva je stvar sa licencama za Windowse unutar virtualnih mašina?

 

Npr. ukoliko imam komp koji ima legalne windowse, te kreiram novu virtualnu mašinu, da li trebam kupovati dodatnu licencu za virtualnu mašinu ili je dovoljna licenca od kompa na kojem je orginalno instaliran win izvan virtualne mašine?

 

Ako nije potrebno kupovati dodatnu licencu, kako uopće legalno aktivirati tu kopiju windwsa unutar virtualne mašine, s obzirom da virtualna mašina ima "drugačiji hardver" te ga microsoftovi serveri detektiraju kao drugo računalo?

 

 

I još jedno pitanje druge vrste... Da li je kod nas legalno preprodavati retail ključeve od Windowsa koje bi kupio negdje online?

Poruka je uređivana zadnji put sub 2.6.2018 18:19 (50w755c).
 
0 0 hvala 0
2 godine
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet


Virtualni stroj se smatra zasebnim strojem , neovisnim pravno o pc-u nosaču. Znači, za jedan pc na kojem je win, i na kojem su još tri virtualne win pc masine, ti trebaju četiri licence....

Key je roba poput šunkerice ili gume za biciklo, i na teritoriju rh se isti zakoni primjenjuju na kupoprodaju bilo čega.... Neznam za pravnu prepreku koja bi branila daljnju prodaju retail keya ili oem pc-a ( na kojem je već licenciran win )....

....
10 godina
offline
Re: Operacijski sustav - licencni i zakonski uvjet
50w755c kaže...

..

 

Ako nije potrebno kupovati dodatnu licencu, kako uopće legalno aktivirati tu kopiju windwsa unutar virtualne mašine, s obzirom da virtualna mašina ima "drugačiji hardver" te ga microsoftovi serveri detektiraju kao drugo računalo?

 ..

 -potrebno je, VM je samo soft HW (PC), sve ostalo je jednako (pravilo).

+ kad to pitanje povežemo s ostalim pitanjima/temama.. acronis.. :)) ili vpn-tor .. polako, treba vremena dok se nešto nauči.

 

- preprodaja je trgovina. Bilo koja djelatnost može biti na crno ili legalno.. ako si trgovina, registriran za djelatnost, plaćaš poreze i poštuješ zakone, tad preprodaješ tj trguješ robom.

- svako zaobilaženje je kazneno djelo.. (ponekad, manje kažnjivo, biti bez valjane licence nego kršiti karneni zakon..)

 

 

+ btw, kad učiš, npr ovo za licence, VM i sl. .. tad se ne oslanjaj na forum-google.. tj može ali svaka info može biti točna/netočna. Prvo mjesto za licence je vlasnik softa-licence, tamo kreneš, čitaš.. i tek kad ti nešto nije jasno tražiš objašnjenje, primjer i sl.

C64/TurboModul-OpenSourceProject.org.cn.部分作品为网上收集整理,供开源爱好者学习使用
Poruka je uređivana zadnji put pon 4.6.2018 10:29 (ihush).
1
Nova poruka
E-mail:
Lozinka:
 
vrh stranice