Strateška igra

Banner Saga Factions

The Banner Saga izlazi u siječnju

GM Vijesti

sub 9.11.2013

Najavljen Banner Saga Factions

GM Vijesti

ned 16.9.2012