Upišite IP adresu, ime računala ili naziv domene i pritisnite 'Enter'.