Autor Davor Horvatić
Znanost

Neutrini na Arktiku

Detektori neutrina na Antarktiku mjere signale koji ne mogu postojati u okviru do sada poznate fizike. Sve upućuje na postojanje novih čestica koje će dati potencijalnu smjernicu kuda dalje sa Standardnim modelom elementarnih čestica.

Davor Horvatić 16. listopada 14 14 komentara