Copernicus Sentinel-2 - Google Earth Timelapse

Kako bi se animirane Timelapse slike dodale na Google Earth, prikupljeno je više od 20 milijuna satelitskih slika od 1984. do 2020. godine. Ukupno je bilo potrebno više od 2 milijuna obrađivačkih sati na tisućama strojeva u Googleovoj platformi za geoprostornu analizu Earth Engineu da se 20 petabajta satelitskih slika pretvori u videomozaik veličine 4,4 terapiksela

G.K. srijeda, 19. svibnja 2021. u 11:03

Timelapse je prvi put pokrenut u 2D za Google Earth Engine 2013. godine, otad se ažurira svakih nekoliko godina, a posljednje veliko ažuriranje prije ovog dogodilo se 2016. godine. Najnovija verzija sada je dio aplikacije Google Earth, i nudi mogućnost pregleda bilo kojeg mjesta na Zemlji u 3D-u, kao i 800 videozapisa područja širom svijeta, koji se besplatno mogu preuzeti

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Mreza 6 / 2021 lipanj 2021.