Stanford: Robotska kirurgija je sporija i skuplja

Objavljeno je istraživanje stručnjaka sa Sveučilišta Stanford u kojem se sugerira da kirurgija temeljena na robotici u velikom broju operativnih zahvata predstavlja određeni gubitak resursa

Matija Pavlić ponedjeljak, 13. studenog 2017. u 00:06

U stručnom časopisu Journal of American Medicine objavljen je članak o istraživanju koje su proveli stručnjaci  sa Sveučilišta Stanford (Stanford School of Medicine).

Istraživanjem je pokriveno gotovo 24 tisuće laparoskopskih operacija (endoskopska operacija kroz male otvore na koži trbuha, čiji je cilj u trbušnu šupljinu uvesti teleskop s priključenom malom kamerom te specijalizirane instrumente), a koje su obavljene u 416 američkih bolničkih ustanova u razdoblju od 2003. do 2015. godine.

Pritom je utvrđeno kako kirurgija bazirana na robotici u većini slučajeva predstavlja nepotrebnu potrošnju resursa. Prednost u odnosu na klasičnu kirurgiju očituje se jedino u situacijama kada je potrebna velika razina preciznosti ili u određenim izoliranim situacijama kada je kirurgija bazirana na robotici ipak pokazala bolje rezultate u odnosu na klasičnu kirurgiju (na primjer, kod radikalne prostatektomije).

U ostalim situacijama kirurgija bazirana na robotici pokazala se kao nepotrebno trošenje resursa, ali i vremena. Primjerice, operacija bubrega u 46,3% slučajeva trajala je više od četiri sata kada ju je izvodio kirurg uz pomoć robota, dok je ista operacija trajala više od četiri sata samo u 28,5% slučajeva kada je tu operaciju izveo samo kirurg bez asistencije robota.

Također, utvrđeno je kako je kirurgija bazirana na robotici čak utjecala na ukupne troškove bolničkog liječenja pacijenata (viša cijena) iako su postignuti rezultati u većini slučajeva bili jednaki onima koje su ostvarili kirurzi bez asistencije robota. U zaključku istraživanja sugerira se da će biti potrebno poraditi na prilagodljivosti robotike u kirurgiji na individualnoj, organizacijskoj i društvenoj razini.

Spomenuto istraživanje može se pronaći na sljedećoj poveznici, no cjelokupni tekst je zaključan unutar paywalla.