Mreža 2 / 2020 veljača 2020.
Tema broja

Stižu li kvantna računala? - Na putu prema kvantu

Danas se smatra da bi uređaji koji obavljaju složene procese poput strojnog učenja, poslužitelja i pametnih telefona, imali dovoljno računalne snage, a pritom i dovoljno memorije, koji bi zauzimali manje prostora i trošili manje energije, i uz to bili pristupačni za široku upotrebu, trebali bi u sebi imati 3 nm tranzistore i integrirane sklopove