Može li previsok ili prenizak napon, biti uzrok učestalog isključivanja računala?

Iako se često zanemaruje, napajanje je vrlo bitna komponenta jer o odgovarajućem naponu i stabilnosti struje ovisi normalan rad računala

Mario Baksa srijeda, 26. lipnja 2019. u 06:00

Problem

Je li ovo normalna voltaža, to jest u granicama tolerancije, jer mi se kompjuter gasi često pa sumnjam da je napajanje crklo

Vcore voltage   1.057

+5.0 voltage    4.704

+3.3 voltage    3.408

+12 voltage    11.194

Između isključivanja uđem na brzinu u BIOS, ako doguram, i pogledam voltažu. Sve je tu negdje, osim što je voltaža(+12V)  bila 11.088 V, najniža koju sam vidio, s tim da je skakala s primjer 11.146 odmah na 11.850. Nikad nisam vidio da je preko 12.000.

Odgovor

Vrijednost napona za procesor zapravo ne ovisi o napajanju, jer taj napon generira matična ploča. Preostale tri vrijednosti doista se odnose na napajanje. Tolerancije za pozitivne napone kod ATX standarda iznose 5%, a za negativne, koji se zapravo danas u praksi baš i ne koriste (ali su prisutni na napajanjima radi kompatibilnosti), iznose 10%. Tolerancije možete vidjeti u tablici:

Grana napajanja (V) Tolerancija Raspon, min. do max. (V) Kratkotrajno odstupanje (ripple), max. (mV)
+5 ±5% (±0.25 V) +4.75 V do +5.25 50
−5 ±10% (±0.50 V) −4.50 V do −5.50 50
+12 ±5% (±0.60 V) +11.40 V do +12.60 120
−12 ±10% (±1.20 V) −10.80 V do −13.20 120
+3.3 ±5% (±0.165 V) +3.135 V do +3.465 50
+5 standby ±5% (±0.25 V) +4.75 V do +5.25 50

Naponi za +5 i +3,3 volta u vašem slučaju su u redu, dočim je +12 V grana preniska. To ne mora nužno značiti da bi računalo patilo zbog toga, međutim postavlja se pitanje zašto je preniska. Naime, kod switching napajanja napon obično padne ispod graničnih vrijednosti ukoliko se iz napajanja vuče prejaka struja, odnosno struja koju napajanje nije sposobno isporučiti. Tako da bi bila sasvim opravdana pretpostavka da napajanje ili ima +12 V granu preslabu za potrebe računala ili je defektno.

Stoga, doista, bilo bi preporučljivo probati s drugim napajanjem. To pišemo pod pretpostavkom da su senzori na matičnoj ploči dobro izmjerili napone. Bilo bi dobro provjeriti ih i multimetrom, da biste bili sigurni. Nadamo se da ste provjerili i temperature komponenti u računalu.