Obrada zvuka: Četiri kanala umjesto dva

Četiri u jedan ili jedan u dva - razjasnimo prvo što je mono, a što stereo, pa onda idemo dalje...

Mario Baksa utorak, 6. ožujka 2018. u 19:14

P: Dobio sam materijal koji u sebi ima video i četiri audio kanala. Ono što bih ja trebao jest iz ta četiri kanala dobiti jedan stereo kanal. Znači, kad se očita aplikacijom MediaInfo, da pod audio bude 1 audio kanal. Šaljem sliku kako to izgleda sad. Alat za obradu u kojem radim je Media Composer, ali može i Premiere.

O: Stereo podrazumijeva dva kanala. Dakle, ne možete imati stereo zvuk s jednim kanalom – zvuk s jednim kanalom je mono, stoga ako želite samo jedan kanal, onda prilikom eksportiranja za Channels odaberete Mono. U suprotnom odaberete Stereo i dobit ćete dva kanala, jedan za lijevi zvučnik, drugi za desni. Konkretno, dobit ćete jednu stereo zvučnu komponentu (audiostream). Dalje se problematikom bavimo kao da imate samo jedan audiostream, što je najčešća situacija.

1. Program za videomontažu

Ako je stvar u tome da ne želite da se svi kanali umiksavaju, onda kod Premierea idete desnim klikom na ubačeni videozapis > Modify > Audio Channels pa tu odredite mapiranje – koji će se uopće kanali uzimati i na koje kanale će se mapirati. U besplatnom DaVinci Resolveu situacija je slična – klik desnom tipkom miša na zvučni zapis > Clip Properties > kartica Audio – tu se može odrediti broj korištenih ili se individualni kanali mogu utišati (Mute). Drugi programi za obradu videa vjerojatno imaju sličnu funkcionalnost, a u konačnici to možete napraviti i nekim programom za obradu zvuka.

2. Program za obradu zvuka

Audacity podržava višekanalne audiodatoteke – kad učitate takvu datoteku, “zatvorite” one kanale koji vam ne trebaju klikom na X pokraj neželjenih kanala. Kad vam ostanu samo dva kanala, vjerojatno će biti dovoljno eksportirati to u datoteku pomoću File > Export Audio. Možete eventualno prije toga ručno narediti Audacityju da od tih zvučnih zapisa napravi stereo zapis tako da ih oba označite, kliknete na trokutić pokraj naziva prvog zvučnog zapisa i odaberete Make Stereo Track. Želite li nešto odvojeno raditi na kanalima, možete ih i privremeno razdvojiti, također klikom na naziv, samo što ovaj put kliknete na Split Stereo Track.

3. Kreiranje višekanalnih audiodatoteka

Kod programa za videomontažu, barem onih malo sposobnijih, može se odrediti vrsta, odnosno broj kanala odredišnog zvučnog zapisa odabirom vrste audio-video sekvence. Kod Audacityja situacija je malo zeznuta, jer Audacity po defaultu zvučne zapise pakira u mono ili stereo. Međutim, postoji i skrivena višekanalna funkcionalnost, koju treba uključiti u postavkama. Kliknite na Edit > Preferences, zatim s lijeve strane na Import/Export pa odaberite Use custom mix (for example to export a 5.1 multichannel file). Sad Audacity prilikom eksportiranja prikazuje dijaloški okvir u kojem se može odabrati broj izlaznih kanala između 1 i 32 te se svakom kanalu može pripisati željena traka (otvoreni zvučni zapis, odnosno kanal zapisa) unutar Audacityja.

 

Videozapisu unutar medijske datoteke može biti pridružen zvučnih zapis s više kanala pa zapravo može biti pridruženo i više zvučnih zapisa, primjerice, za višejezične snimke

 

(Članak dorađen 7. 3. 2018.)