Oznaka LEPTOGENEZA
Znanost

Svemir je, po pitanju materije i antimaterije, asimetričan

Zašto je svemir ružan?

Naš um simetriju povezuje s ljepotom a svemir je, po pitanju materije i antimaterije, asimetričan; leptogeneza, hipotetski proces koji bi objasnio asimetriju, dobio je prvu eksperimentalnu potvrdu

Dario Hrupec 26. travnja 27 27 komentara

Najčitaniji članci