Cambium - Unaprijeđeni Networks cnVision

R.I. srijeda, 19. svibnja 2021. u 11:03

Cambium Networks za svoje projekte pametnih gradova i kritične infrastrukture Cambium Networks cnVision i druga rješenja koristiti će nadzorne kamere Hikvision. Cambiumova rješenja Networks cnVision pružaju sigurnost, pouzdanost i propusnost, pri čemu cnVision osigurava centralizirano upravljanje i nadzor mreže. Hikvision platforma HikCentral dodaje alat za centralizirani nadzor zasnovan na AI i deep learning tehnologijama koji pojednostavljuje integraciju i upravljanje uređajima za video nadzor u Video Manager System (VMS). 

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Mreza 6 / 2021 lipanj 2021.