Hakom - Povećana ulaganja u optiku

R. I. ponedjeljak, 19. travnja 2021. u 00:00

Utjecaj mjera socijalnog distanciranja vidljiv je i u broju odlaznih minuta u pokretnoj mreži, koji je rastao 26,3% u 2020., u odnosu na kraj 2019. godine. Također, zbog manje međunarodnih putovanja, smanjene su roaming minute hrvatskih korisnika 8,6%, a trajanje poziva stranaca u hrvatskim mobilnim mrežama 21%.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Mreza 5 / 2021 svibanj 2021.