Pregled karijera - SRCE - Ivan Marić, novi ravnatelj

R. I. ponedjeljak, 19. travnja 2021. u 00:00

Nakon provedenog javnog natječaja i postupka propisanog Statutom Srca, Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra imenovalo je Ivana Marića, dipl. ing., ravnateljem Srca, a Senat Sveučilišta u Zagrebu (koje je i osnivač Srca, i u čijem sastavu Srce djeluje kao javna ustanova) to je potvrdio.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Mreza 5 / 2021 svibanj 2021.