LogiLink WZ0076 - Umrežavanje bez greške

M.B. četvrtak, 30. studenog 2023. u 06:00

Napredni LogiLinkov tester mrežnih kabela ima tri funkcionalnosti. Prva je uobičajena funkcionalnost testera mrežnih kabela, a to je provjeriti kontinuitet između odgovarajućih pinova konektora, dakle, provjeriti da kroz svaki pin konektora (i slijedom toga, kroz svaku žicu u kabelu) prolazi odgovarajući signal te kako nema kratkih spojeva. Druga je provjera neuobičajeno visokog otpora, što bi moglo ukazivati na loš spoj, a i to je posebno važno ako se koristi PoE (prijenos električne energije kroz mrežni kabel).

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 373 prosinac 2023.