Tema Fizika
Znanost

Černobil i Fukushima u zagrebačkoj vodi

Pijemo li radioaktivnu vodu?

Prvo je bio Černobil, onda je došla Fukushima. Jesu li nam naštetili? O tome govori nedavno objavljena analiza znanstvenika sa zagrebačkog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Nenad Raos 19. rujna 50 50 komentara
Znanost

Svemir je, po pitanju materije i antimaterije, asimetričan

Zašto je svemir ružan?

Naš um simetriju povezuje s ljepotom a svemir je, po pitanju materije i antimaterije, asimetričan; leptogeneza, hipotetski proces koji bi objasnio asimetriju, dobio je prvu eksperimentalnu potvrdu

Dario Hrupec 26. travnja 27 27 komentara