Tema Fizika
Znanost

Neutrini na Arktiku

Detektori neutrina na Antarktiku mjere signale koji ne mogu postojati u okviru do sada poznate fizike. Sve upućuje na postojanje novih čestica koje će dati potencijalnu smjernicu kuda dalje sa Standardnim modelom elementarnih čestica.

Davor Horvatić 16. listopada 14 14 komentara
Znanost

Nobelova nagrada za fiziku

Nobel za laser

Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je za dva dostiguća, oba u vezi s laserima: prvi se dio nagrade odnosi na njihovu primjenu, a drugi na postizanje još veće jakosti.

Nenad Raos 9. listopada 6 6 komentara