Tema Medicina
Znanost

Injekcija za gutanje

MIT i Harvard su udružili snage u izradi prototipa mikronaprave koja omogućava da se injekcija lijeka može primjenjivati - gutanjem. Iskušana na životinjskom modelu, ima potencijal za primjenu u ljudi

Igor Berecki 12. ožujka 14 14 komentara