Tema Biologija
Znanost

Biokoemijski mehanizam koji stvara nove aminokiseline i nukleotide

Kako je nastao genski kôd?

Bjelančevine i nukleinske kiseline nekoć su, u prapovijesti života, bile mnogo jednostavnije nego danas. Kako to znamo kad ništa o prvom životu ne znamo? E, pa znamo.

Nenad Raos 1. siječnja 2021. 35 35 komentara
Znanost

Samoobnavljajući građevinski materijal

Živa cigla za meki pod

Mrtav kao cigla – o ne, i cigla može biti živa. Riječ je o novom građevinskom materijalu, materijalu koji sam stvara svoje vezivo i koji se može – možda najvažnije – lako i potpuno reciklirati

Nenad Raos 25. siječnja 2020. 7 7 komentara
Znanost

Nanočestice i ekologija

Pesticid zajahao virus!

Molekule pesticida ili herbicida vezane za virusnu česticu čine temelj novog agrotehničkog sredstva – nanopesticida (ili nanoherbicida). Ono prodire u zemlju baš onoliko koliko treba – i čuva okoliš.

Nenad Raos 8. lipnja 2019. 11 11 komentara