Najnovije objave

Sigurnost

EU cyber sigurnosni certifikat

Aktom o cyber sigurnosti stvara se i okvir za europske certifikate o cyber sigurnosti za proizvode, procese i usluge koji će vrijediti u cijelom EU-u. Riječ je o prvom propisu o cyber sigurnosti u EU

Mreža prije 16 minuta Vanjski link

Trenutno najpovoljnije cijene na tržištu

Gledamo u Cinestaru