Tema Energetika
Energetika

kako smanjiti emisije stakleničkih plinova?

Energetska tranzicija - ključni problem je što trenutno 84% energenata dobivamo iz fosilnih goriva

Energetska se tranzicija odnosi na proces promjene načina proizvodnje i korištenja energije s ciljem smanjivanja cijene i negativnog utjecaja na okoliš. Za razliku od svih prethodnih tranzicija trenutna je primarno određena smanjivanjem stakleničkih plinova. Zanimljivo je vidjeti zašto je važna energetska tranzicija, kako ide njeno provođenje te kakve su perspektive za postizanje zadanih ciljeva

Zdenko Šimić 19. veljače 2023. 79 79 komentara

Naša print izdanja