Tema Astronomija
Znanost

Stvarnost čudesnija od nadnaravnog

Sedam kozmičkih čuda

Svemir je čudesan na bezbroj načina; posvuda nalazimo objekte i pojave koje još ne razumijemo; lista čuda je bezgranična, a svaki izdvojeni popis tek je jedan autorski izbor

Dario Hrupec 21. srpnja 35 35 komentara