Dumpster - koš za smeće na pametnim telefonima s Androidom

Pametni telefoni su postali neizostavnim dijelom naše svakodnevnice, a kako se na njima čuva sve više važnih datoteka, nije ništa neobično greškom izbrisati neku datoteku ili sliku. Srećom, to ne znači da je to što je obrisano zauvijek i izgubljeno. Samo valja imati aplikaciju poput ove…

Matija Gračanin srijeda, 14. travnja 2021. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Dumpster  
Namjena Koš za smeće za Android telefone
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Kada se izbriše datoteka na računalima, to je već odavna dobro poznati, ne znači da je ta datoteka doista i izbrisana. U većini će slučajeva ona biti premještena privremeno u koš za smeće, a čak i nakon što se isti taj koš isprazni, do datoteka je i dalje moguće doći specijaliziranim alatima.

Ono što je koš za smeće i specijalizirani alati za povrat izbrisanih datoteka za Windows, upravo je to Dumpster za pametne telefone s Androidom. Naime, ne samo da će svaka obrisana datoteka na Android pametnom telefonu biti najprije premještena u Dumpsterov koš za otpatke, pa ju je kasnije moguće lako vratiti, nego će ova aplikacija poslužiti i za vraćanje već izbrisanih datoteka.

Konkretnije, Dumpster omogućava da se na vrlo jednostavan vrate već izbrisane fotografije, videozapisi i audiodatoteke i to bez potrebe da telefon bude rootan. Koristiti ga je vrlo jednostavno, a za povrat izbrisanih multimedijalnih datoteka samo valja otvoriti Deep Scan i datoteke koje je moguće vratiti bit će prikazane (od tuda ih je moguće i izravno pregledavati).

Druge će se datoteke najprije pojaviti u košu za smeće, nakon što je Dumpster instaliran, a od tamo ih je vrlo jednostavno vratiti. Osim toga, Dumpster nudi i mogućnost izrade pričuvnih kopija datoteka (što je uvijek preporučljivo), tu je i podrška za teme, mogućnost zaštite pristupa lozinkom te druge stvarčice.

Osnovna inačica je limitirana i prilično napadno prikazuje oglase, no i oglasa i restrikcija lako se moguće riješiti plaćanjem 85 kn jednokratno pri čemu se dobivaju dodatne mogućnosti kao što je podrška za backup u oblaku, zaštita lozinkom i drugo.