Kako dodijeliti privremene dozvole na Androidu? Uz Bouncer...

Bouncer je prilično korisna aplikacija koja omogućava da se na vrlo jednostavan način bilo kojoj aplikaciji na telefonima s Androidom privremeno dodijeli dozvola koju ta aplikacija zatraži, a kad se iz nje izađe, dozvola će automatski biti povučena…

Matija Gračanin utorak, 29. prosinca 2020. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Bouncer
Namjena Dodijeljivanje privremenih dozvola aplikacijama
Android Google Play
iOS Nema
Cijena 16 kn

Bouncer je korisna aplikacija kada se, na primjer, želi koristiti mogućnost dodavanja lokacijskih podataka fotografijama, ali se pri tome ne želi dopustiti aplikaciji kamere da čitavo vrijeme ima dozvolu korištenja lokacije.

Naime, omogućava privremeno dodjeljivanje potrebnih dozvola aplikacijama, a jednom kad se iz aplikacije izađe, Bouncer će automatski ukloniti dozvolu čime ne samo da se osigurava da aplikacije ne mogu narušiti privatnost, nego se posljedično štedi i baterija.

Kako bi sve to omogućio, oslanja se na značajke pristupačnosti pa nije potrebno rootati telefon, a automatski će se aktivirati jednom kada se dozvola nekoj aplikaciji dodijeli te nudi mogućnost da se ista ta dozvola ukloni. Sam Bouncer za rad ne traži nikakve dozvole, a nije mu potreban ni pristup Internetu te na taj način osigurava da se nikamo i nikome ne šalju osjetljivi podaci.

Ono što svakako valja napomenuti da Bouncer na većini telefona s Androidom radi prilično korektno, no kod nekih telefona, posebno onih koji koriste agresivne metode štednje baterije, može doći do određenih teškoća. Osim toga, nije besplatan i mora ga se platiti 16 kn, ali se time dobiva i – podrška.