Alphabet završava internu reorganizaciju

Osnivanjem kompanije XXVI Googleova krovna kompanija finalizirala je dugogodišnji proces reorganizacije poslovanja

Sandro Vrbanus subota, 2. rujna 2017. u 10:39

Prije dvije godine Google je postao podružnica kompanije Alphabet, i tada je bila započeta velika reorganizacija cijele korporacije s ciljem jasnije strukture i efikasnijeg upravljanja raznim projektima kojima se bavi. Od tada smo vidjeli nekolicinu izdvajanja raznih odjela u vlastite kompanije, pa su primjerice autonomna vozila dobila kompaniju Waymo, medicinske tehnologije izdvojene su u tvrtku Verily, dok je Google ostao nadležan za svo internetsko poslovanje.

XXVI rimskim brojevima označava 26 slova engleske abecede, odnosno – Alphabeta.

Unutar Googlea je, do ovih dana, ostao i odjel "svih drugih oklada", odnosno manjih projekata za koje se smatra da bi mogle u budućnosti postati samostalne jedinice. Sada je odjel za takve manje projekte izdvojen u kompaniju XXVI Holdings. Ova je kompanija usko vlasnički povezana s Alphabetom Googleom, ali je pravno gledano izdvojena kao i druge podružnice i ima određenu dozu samostalnosti.

Google je također doživio manju organizacijsku promjenu – umjesto da je registriran kao dionička korporacija od sada će u poslovnom registru SAD-a biti upisan kao limited liability company (LLC), tj. po našoj nomenklaturi, umjesto d.d. od sada će biti zaveden kao d.o.o. i imat će unutar Alphabeta isti status kao ostale podružnice.