Preminuo je profesor s FER-a Šandor Dembitz, autor prvog hrvatskog provjernika pravopisa

Autor poznatog i prvog domaćeg automatiziranog spellcheckera, Hašeka, danas dostupnoga na adresi ispravi.me, preminuo je ove nedjelje

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 12. veljače 2024. u 13:29

U Zagrebu je u nedjelju, 11. veljače 2024. godine, samo dan prije svog 73. rođendana, preminuo Šandor Dembitz, umirovljeni izvanredni profesor i djelatnik Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja FER-a, autor Hrvatskog strojnog provjernika pravopisa – Haschecka, objavljeno je na stranicama FER-a.

Šandor Dembitz rođen je 12. veljače 1951. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Studij elektrotehnike upisao je 1969. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao u prosincu 1973. na smjeru Elektronika, usmjerenje Telekomunikacije i informatika. Poslijediplomski studij upisao je na ETF-u 1974. god. Magistrirao je s radom "Analiza jezika za komunikaciju s procesorski upravljanim telekomunikacijskim sistemom" u travnju 1981. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Automatizacija postupaka otkrivanja grešaka u tekstu u novim telekomunikacijskim službama" obranio je u prosincu 1993.

Rad na Elektrotehničkom fakultetu započeo je 1. veljače 1974. godine na grupi predmeta Osnove elektrotehnike, prvo u zvanju asistenta, zatim u zvanju znanstvenog asistenta od listopada 1981. te u zvanju višeg asistenta od veljače 1997. Za docenta je izabran u siječnju 1999., a za izvanrednog profesora 2004. godine. Od 1974. do 1997. znanstvenu i stručnu djelatnost ostvaruje radom na projektima vezanim uz Zavod za telekomunikacije FER-a. Autor je, odnosno suautor sedamdesetak znanstvenih radova te tridesetak stručnih radova.

Najvrjednije istraživačko i razvojno postignuće Šandora Dembitza je Hascheck [Hašek], računalna usluga za strojnu provjeru teksta pisanog hrvatskim jezikom, danas dostupan na adresi ispravi.me. Hašek je bio prvi javni hrvatski spellchecker. Njegovu vrijednost potvrđuje i činjenica da mu je bila povjerena strojna provjera teksta Hrvatskog leksikona, kapitalnog djela hrvatske kulture. Hašekovo bavljenje Hrvatskim leksikonom prvi je slučaj sustavne strojne provjere teksta u slavenskim leksikografijama.