Nove elektroničke boravišne dozvole u Hrvatskoj

Republika Hrvatska ispunila je sve preduvjete EU-a vezane uz izradu i izdavanje nove elektroničke dozvole boravka, koje su usklađene s Uredbama Europskog parlamenta i Vijeća

Sandro Vrbanus utorak, 9. veljače 2021. u 06:00

Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) ispunila je sve tražene preduvjete Europske unije vezane uz izradu i izdavanje dokumenta elektroničke dozvole boravka. Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, sve članice EU, pa tako i Hrvatska, obvezale su se do siječnja 2021. godine započeti s izdavanjem novog obrasca boravišnih dozvola.

Suradnjom MUP-a i AKD-a obavljena je prilagodba cjelokupnog informacijskog sustava, kojom je omogućena dostava podataka iz registracijskog ureda MUP-a do AKD-a te učitavanje podataka na tijelo i u čip pojedinačne kartice dozvole boravka. Također, AKD je projektirao, uspostavio i proveo sigurnosnu akreditaciju kvalificiranog informacijskog sustava (KIS), te je jedina organizacija u Republici Hrvatskoj koja je u stanju prihvatiti i obrađivati podatke stupnja tajnosti EU SECRET. Osnovna namjena KIS-a je podržati izradu dizajna nacionalnih identifikacijskih dokumenata, kažu iz AKD-a.

Biometrijske kartice

U sklopu provedbe ovog projekta AKD je izradio i biometrijske kartice dozvola boravka. Izrađene kartice proslijeđene su na testiranje u akreditirani laboratorij ICUBE Testing Center u Francusku, u kojem je uspješno provedeno niz testova vezanih uz ispitivanje mehaničkih/elektroničkih karakteristika, te aplikativnih testova za elektroničke putne dokumente.

Ovime je Republika Hrvatska ispunila sve preduvjete EU-a vezane uz izradu i izdavanje nove elektroničke dozvole boravka u predviđenom roku.