Video savjeti - kako se mogu dodatni programi sami pokrenuti svaki put nakon uključivanja računala?

Nakon svakog pokretanja računala ručno uvijek pokrećete nekoliko istih programa, vezanih uz posao, školu ili zabavu? Zašto se ti programi ne bi pokrenuli sami i dočekali vas nakon učitavanja Windowsa, spremni za korištenje?

Mario Baksa srijeda, 18. rujna 2019. u 06:00

Neki programi nude opciju pokretanja s Windowsima pa to možete kod njih iskoristiti, dok za druge možete koristiti postupak iz videa. Postupak se u osnovi svodi na stavljanje shortcutova, odnosno prečaca, u mapu Startup, na željene programe, ili datoteke.

U videu objašnjavamo kako doći do te mape, odnosno do tih mapa, u Windowsima 10 (i 7, za one koji su još uvijek na tom operacijskom sustavu), ali kako koristiti i neke programe za upravljanje startupom, što vam može biti korisno ako želite onemogućiti pokretanje nekog programa kojeg niste vi stavili da se pokreće s Windowsima.

Sadržaj:

  • Uvod [0:13]
  • Startup mape u Windowsima 7 [1:04]
  • Startup mape u Windowsima 10 [1:25]
  • Dodavanje shortcutova u Startup mape [2:21]
  • Kako do aplikacija iz Windows Storea? [3:36]
  • Pretraživa lista svih aplikacija [4:03]
  • Alati za upravljanje startupom [4:48]


Startup mape:

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

%systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Naredbe iz videa:

shell:startup

shell:common startup

shell:::{4234d49b-0245-4df3-B780-3893943456e1}

Program iz videa:

Sysinternals Autoruns for Windows: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns