Google razvija kontrolu uređaja gestama rukama po zraku

Način kontroliranja elektroničkih uređaja putem dodira mogao bi zastarjeti ako Google uspije u svojem naumu

Sandro Vrbanus srijeda, 2. siječnja 2019. u 15:21

U filmu Minority Report iz davne 2002. godine prvi je puta prikazana tehnologija za koju su mnogi mislili da će u budućnosti biti sveprisutna – kontroliranje elektroničkih uređaja gestama rukama po zraku. Sličnu viziju imao je i Microsoft prije deset godina, ali je Google otišao nešto dalje u ostvarivanju te vizije. Još 2015. godine počeli su razvijati svoj projekt "Soli" koji je trebao izroditi baš onakva korisnička sučelja kakva je u spomenutom filmu na raspolaganju imao Tom Cruise.

Prema najnovijim informacijama iz američke Komisije za komunikacije (FCC), nadležnog regulatora za brojna tržišta i uređaje iz sfere tehnologije, čini se kako je Google s razvojem stigao prilično daleko. Od FCC-a su, naime, dobili dozvolu za korištenje tehnologije "zračnih gesti" na brojnim uređajima – koji se mogu koristiti čak i u avijaciji. Soli, kažu, ne predstavlja rizik i ima vrlo malu mogućnost stvaranja negativne interferencije s drugim tehnologijama, pa FCC kaže da ga se smije ugrađivati gotovo svugdje.

Googleovo tehnološko rješenje koristi jednu vrstu radara (na frekvencijama od 57 do 64 GHz) za detekciju pokreta ruku i gesti koje služe za zadavanje naredbi raznim uređajima. Korištenje ovih frekvencija na uređajima većima od pametnih telefona ili satova moglo bi stvarati neželjene interferencije pa je Google za svoje virtualne kontrole morao smanjiti predložene snage kako bi dobio odobrenje regulatora.

No, sada je put za Soli tehnologiju prokrčen, i samo čekamo kako će je Google i gdje implementirati, da možemo poput Toma Cruisea početi mahati rukama pred zaslonima svojih računala.