Svaki papir može postati osjetljiv na dodir uz novu metodu tiska

Premaz koji omogućava nanošenje tankih slojeva elektroničkih sklopova na papir ili sličnu podlogu ujedno je štiti od tekućina i pretvara njenu površinu u ulaznu jedinicu računala

Sandro Vrbanus utorak, 1. rujna 2020. u 13:35

Nova tehnologija printanja na papir ili karton, koju opisuje znanstveni rad u časopisu Nano Energy, omogućava bilo koju njihovu površinu jednostavnim postupkom pretvoriti u panel osjetljiv na dodir. Ova je inovacija nastala na američkom Sveučilištu Purdue (West Lafayette, savezna država Indiana). Tehnologija razvijena za ove potrebe mogla bi, primjerice, poslužiti da se pakiranja raznih proizvoda učine interaktivnima, da se bilježnice pretvore u glazbene instrumente, kao i u mnogo drugih sličnih primjena.

Tiskanje elektronike na papir

Inženjeri s ovog Sveučilišta razvili su metodu kojom se papirnate površine premazuju "omnifobnim" premazom, takvim da odbija na sebe prihvatiti druge molekule. Na taj se način, u više slojeva ovakvog premaza, mogu ispisati elektronički sklopovi bez da se međusobno pomiješaju. To pak omogućava izradu površina osjetljivih na dodir jednostavnim ispisivanjem slojeva. Dodatnu prednost predstavlja i činjenica da je nanošenje slojeva kompatibilno s velikim industrijskim pisačima, pa ih se može brzo i lako aplicirati na papir.

Izrade li se na ovaj način jednostavne fleksibilne tipkovnice (kao ova prikazana u priloženom videu) koje funkcioniraju po principu senzora pritiska, njih čak ne treba spajati na vanjsko napajanje. Znanstvenici kažu da se sklopovi na papiru mogu napajati iz izravnog kontakta s rukom korisnika.

Vizija inovatora je da se u procesu tiska na ovaj način proizvedu interaktivne kutije, primjerice za hranu, koje će omogućiti provjeru svježine sadržaja. Na isti način mogli bi se načiniti i senzori za elektronički potpis, odnosno verifikaciju primatelja paketa koja bi se obavljala jednostavnim prislanjanjem prsta na kartonsku kutiju s ovakvim interaktivnim ispisom.