DVB-T2 HD signal u Zagreb i okolicu stiže sredinom rujna, u studenome i u ostatak države

Odašiljači i veze jedini su predali ponudu za DVB-T2 multiplekse M1, M2 i L1, a ako HAKOM ponudu prihvati Hrvatska će na HD zemaljsku televiziju prijeći do sljedećeg ljeta

Sandro Vrbanus utorak, 18. lipnja 2019. u 16:30

Iz HAKOM-a je danas priopćeno kako je "u skladu s postupkom provođenja natječaja za DVB-T2 multiplekse M1, M2 i L1, 17. lipnja 2019. održano javno otvaranje ponuda. U natječajnom roku pristigla je jedna ponuda, ponuđača Odašiljača i veza d.o.o.".

U ponudi koju su OiV poslali na ovaj natječaj stoji kako su spremni za uporabu radiofrekvencijskog spektra za upravljanje trima mrežama digitalne televizije, i to za multiplekse M1 i M2 na području cijele Republike Hrvatske i L1 na određenim lokalnim područjima.

U spomenutim multipleksima koristit će se noviji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja, o čijem smo skorom puštanju u rad nedavno opširnije izvještavali.

Prelazak na učinkovitiji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja omogućit će nastavak emitiranja postojećih televizijskih sadržaja u visokoj razlučivosti (1080p50), uvođenje novih sadržaja i dodatnih usluga te oslobađanje RF spektra druge digitalne dividende za daljnji razvoj mobilnih usluga.

HD u Zagrebu u rujnu, u studenom na nacionalnoj razini

Prema planu OiV-a prijelazno razdoblje započinje početkom odašiljanja MUX M2 u digitalnoj regiji D4, najkasnije do 15. rujna 2019. godine. S odašiljača Sljeme, će, dakle, kroz tri mjeseca krenuti odašiljanje DVB-T2 h.265/HEVC signala.

Puna pokrivenost stanovništva Republike Hrvatske od 97,06% signalom MUX M2 mreže će se postići najkasnije do 15. studenog 2019. godine, stoji u ponudi OiV-a.

Do sljedećeg ljeta gasi se stari DVB-T

Mreža MUX M1 će 1. srpnja 2020. godine postići punu pokrivenost od 99,29% stanovništva Republike Hrvatske na kanalima raspoloživim u to vrijeme. Prijelazno razdoblje završava 1. srpnja 2020. godine početkom odašiljanja MUX M1 u sustavu DVBT2 sa standardom kodiranja H.265/HEVC – kako je ranije i bilo najavljeno.

DVB-T mreže MUX A i MUX B isključit će se 30. lipnja 2020. godine u 23:59 sati. Nakon gašenja tih mreža odmah će započeti odašiljanje u DVB-T2 mreži s H.265/HEVC standardom kodiranja.

U svrhu uspješnog prelaska na novi DVB-T2/HEVC sustav odašiljanja OIV se obvezao osmisliti i provesti sveobuhvatnu, motivirajuću i usredotočenu promidžbenu kampanju radi informiranja javnosti o prelasku na novi sustav zemaljske televizije.

Po završetku pregleda i ocjene pristigle ponude, HAKOM će najkasnije do 12. srpnja 2019. donijeti Odluku o izdavanju dozvole.