ePošta - aplikacija koja uz poštanske usluge omogućuje i plaćanje računa karticama

Riječ je o mobilnoj aplikaciji servisa ePošta putem koje svi oni koji se registriraju za ovu uslugu u poštanskim uredima, mogu koristiti usluge kao što je plaćanje računa karticama svih banaka, slanje i primanje pisama te neke druge poštanske usluge…

Matija Gračanin srijeda, 17. veljače 2021. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv ePošta 
Namjena Službena aplikacija servisa ePošta 
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Ovo je službena aplikacija servisa ePošta putem kojega je omogućeno primanje pisama, poruka i dokumenata u elektroničkom obliku te plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama svih domaćih banaka pri čemu je zadavanje platnih naloga realizirano kroz HPB za što se plaća i naknada po svakom plaćenom računu.

Dakle, mobilna aplikacija nudi korištenje svih usluga servisa ePošta koje mogu aktivirati samo oni koji su postali korisnici te usluge, a kako bi to postali, morali su odšetati do najbližeg poštanskog ureda. Šteta, čitav se taj postupak mogao riješiti putem same aplikacije. No, jednom kada se to učini, poštanske urede će se morati nešto rjeđe posjećivati.

Samo plaćanje računa je izvedeno slikanjem, odnosno, omogućeno je skeniranje 2D barkoda ili same uplatnice nakon čega se mogu platiti računi bez ručnog unosa podataka. Osim toga, omogućeno je i čuvanje brojeva kartica čime se pojednostavljuje sam proces plaćanja računa, a tu su i druge sitnice i mogućnosti.

Bilo kako bilo, oni koji još ne mogu plaćati račune kroz druge digitalne kanale, ova se aplikacija nameće kao praktično rješenje pri čemu se mogu koristiti i neke druge poštanske usluge; primati i slati pisma, slati brzojave, slati pisma na ispis kuvertiranje i uručenje na kućnu adresu i tome slično.