Kako izbjeći neželjenu poštu? Korištenjem servisa kao što je Temp Mail…

Jedan od praktičnih načina da se izbjegne neželjena pošta ili da se izbjegne otkrivanje prave adrese e-pošte jest korištenje servisa koji omogućavaju generiranje privremenih adresa e-pošte. Ovo je upravo takav servis, a zgodno je to što nudi i službenu aplikaciju za pametne telefone...

Matija Gračanin petak, 6. studenog 2020. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Temp Mail
Namjena Generiranje jednokratnih adresa e-pošte
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 16 kn (uklanjanje oglasa) / Premium (od 25 kn)

Neželjena pošta problem je kojima mnoge stvara teškoće, no uz malo discipline i pridržavanja jednostavnog savjeta da se s primarnom adresom e-pošte ne prijavljuje na brojne servise, taj se problem može ponešto ublažiti. No, kako se najlakše prijavljivati na servise i web stranice bez otkrivanja adresa e-pošte koje se koriste za normalnu komunikaciju? Korištenjem servisa kao što je Temp Mail.

Naime, ovaj se servis specijalizira za nasumično generiranje jednokratnih adresa e-pošte na koje je doista moguće primiti poruke, no koje će nakon nekoga vremena prestati postojati. Prednost je i činjenica da je servis anoniman jer nije potrebno unositi nikakve osobne podatke.

Sam servis kao i aplikaciju iznimno je jednostavno koristiti. Dovoljno ju je pokrenuti i odmah će se na korištenje dobiti privremena adresa e-pošte koje će biti prikazana na vrhu. Ispod toga su dva gumba: jedan za promjenu dodijeljene adrese e-pošte, a drugi za kopiranje kako bi se adresa mogla lakše unijeti u obrasce.

Pristigle poruke se mogu pregledavati unutar same aplikacije (samo se klikne na Inbox), a primit će se i obavijest kada poruka stigne. Premda je Temp Mail besplatan, prikazuje oglase kojih se može riješiti plaćanjem 16 kn unutar aplikacije, a osnovna inačica ne nudi sve mogućnosti.

Zato je tu izdanje Premium koje se može besplatno iskušavati tri dana, a nakon toga valja plaćati mjesečnu pretplatu koja stoji 65 kn. Moguće je plaćati i tjednu koja stoji 25 kn ili tromjesečnu koja stoji nemalih 165 kn.

U tom se izdanju dobivaju dodatne mogućnost kao što je podrška za više pretinaca e-pošte, mogućnost stvaranje prilagođenih adresa te korištenje boljih domena.