Tema Internet
Internet

Hrvatska ima jedan od najskupljih interneta u EU

U EU je predviđena „univerzalna pokrivenost širokopojasnom mrežom brzinom najmanje 30 Mbps do 2020.“ i „pokrivenost širokopojasne mreže za 50% kućanstava s brzinom od najmanje 100 Mbps do 2020.“

Mreža 5. studenog Vanjski link