U Zagrebu otvoren laboratorij za znanost o podacima u prometu i logistici

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ) svečano je otvoren novi zajednički Laboratorij za znanost o podacima u prometu i logistici kojim Ericsson Nikola Tesla i FPZ nastavljaju uspješnu dugogodišnju znanstveno-istraživačku, razvojnu i obrazovnu suradnju.

Bug.hr petak, 11. listopada 2019. u 16:27

Osnivanje zajedničkog laboratorija potaknula je sve veća važnost primjene znanosti o podacima u suvremenom prometu i logistici. U okviru međusobne suradnje kompanija Ericsson Nikola Tesla vodit će procese prikupljanja, predobrade, obrade i vizualizacije podatka, dok će studenti i djelatnici FPZ-a analizirati dobivene podatke iz perspektive prometne i logističke relevantnosti te ih koristiti u nastavi, ali i za stručna i znanstvena istraživanja.

Budući da Europska komisija predviđa kako će vrijednost europskog podatkovnog gospodarstva uskoro iznositi 4 posto BDP-a Europske unije, inovacije zasnovane na podacima bit će važan pokretač rasta tržišta i stvaranja novih radnih mjesta. Suvremene mobilne komunikacijske mreže, Internet stvari i znanost o podacima u značajnoj će mjeri utjecati upravo na transportnu industriju kakvu danas poznajemo, posebno u domeni inteligentnih transportnih sustava i logistike.

Pozdravljajući uzvanike prof.dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić, dekan FPZ-a osvrnuo se na ukratko na rad i postignuća vodeće hrvatske znanstvene institucije u području prometa te je posebno istaknuo da je znanost o podacima relativno novo područje koje se koristi u mnogim područjima, a posebno je važna u prometu i logistici. Pri tome veoma je široko područje primjene znanosti o podacima u istraživanju prometne potražnje, prognozama prometa, upravljanju prometom, analizama razine prometne sigurnosti, itd. Cilj je Fakulteta da se i ovaj laboratorij koristi za potrebe unaprjeđenja nastavnog procesa, istraživačkog rada, kao i za potrebe suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla na novim kako stručnim tako i znanstveno-istraživačkim programima i aktivnostima.

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije zagrebačkog Sveučilišta prof. dr.sc. Miljenko Šimpraga istaknuo je da se nova gospodarska vrijednost može ostvariti zajedničkim istraživačkim projektima u kojem surađuju javna sveučilišta i gospodarstvo. „Njime se mogu otvarati i inovativne sheme sufinanciranja doktorskih studija za jačanje suradnje s gospodarstvom i društvenim djelatnostima u rješavanju aktualnih društvenih izazova. Time se osnažuju mehanizmi transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizacija rezultata istraživanja.“

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je posebno naglasio važnost povezivanja znanosti, gospodarstva i državnih institucija te se osvrnuo na uspješnu suradnju koju MUP ostvaruje s FPZ-om u segmentu sigurnosti prometa te izradi odgovarajućih zakonskih akata, kao i s Ericssonom Nikolom Teslom čija su inovativna rješenja, po prvi puta primijenjena u Hrvatskoj, pobudila veliko zanimanje Europske komisije i drugih zemalja članica EU.

Prof.dr.sc. Darko Huljenić, direktor Istraživanja Ericssona Nikole Tesle, kompanije koja već 56 godina uspješno surađuje s različitim znanstvenim institucijama, pojasnio je da će rad u zajedničkom laboratoriju, kroz sinergiju znanosti i gospodarstva, studentima omogućiti stjecanje praktičnih znanja, potvrdu primjenjivosti teorija koje uče i ujedno proširiti istraživanja o znanosti o podacima u prometu i logistici. „Uz laboratorije koje imamo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, danas ulazimo u još jedno zanimljivo područje s velikim razvojnim i gospodarskim potencijalom.“

Mogućnosti laboratorija u kojem će se izvoditi vježbe za šest kolegija, prisutnima su predstavili doc.dr.sc. Marko Šoštarić, prodekan za znanost i vanjsku suradnju FPZ-a te dr.sc Krešimir Vidović, voditelj projekta uspostave laboratorija u Ericssonu Nikoli Tesli.