Zakon i pravilnik o upravljanju - Vodič kroz ralje regulative

Početak 2021. godine donio je novu pravnu regulativu vezanu uz letenje bespilotnim zrakoplovima, kojom se željelo omogućiti svim postojećim i budućim rukovateljima bespilotnih zrakoplova što je moguće jednostavniji prelazak na buduću jedinstvenu europsku regulativu, onog dana kada stupi na snagu. Čini se da je postignut upravo suprotni efekt

Davor Šimek petak, 30. travnja 2021. u 00:00

Početak 2021. godine donio je novu pravnu regulativu vezanu uz letenje bespilotnim zrakoplovima (doduše, i malo šire od toga, ali pretpostavljamo da veliku većinu zanima isključivo letenje), koja je zamijenila dotadašnju nacionalnu regulativu – Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 342 svibanj 2021.