EU dogovorila cilj od 32% energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine

Novi ambiciozni ciljevi Europske unije za obnovljive izvore energije dogovoreni su u pregovorima između Europskog parlamenta i Vijeća Europe

Sandro Vrbanus petak, 29. lipnja 2018. u 15:00

Europski parlament i Vijeće Europe privremeno su se dogovorili o udjelu energije iz obnovljivih izvora od najmanje 32% bruto konačne potrošnje Europske unije do 2030. godine, s klauzulom za reviziju do 2023. godine, objavio je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec. Dogovor je postignut 13. lipnja, a uključuje:

  • 32% kao obvezujući cilj EU-a za obnovljive izvore do 2030. godine
  • čišći transport temeljen na održivijim biogorivima
  • nove mjere za potporu proizvodnji i potrošnji vlastite energije

Ciljevi koji se tiču transporta i veće upotrebe druge generacije biogoriva nalažu da bi goriva za transportne svrhe morala do 2030. godine doći iz obnovljivih izvora u najmanjem udjelu od 14%. Biogoriva prve generacije, temeljena na usjevima, moraju biti ograničena na razinu iz 2020. godine (s dodatnim 1%) i ni u kojem slučaju ne smiju prelaziti 7% ukupne potrošnje cestovnog i željezničkog prijevoza, dok udio naprednih biogoriva i bioplina mora biti najmanje 1% do 2025. godine i najmanje 3,5% do 2030. godine.

Era proizvodnje i potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora

Prema ovom privremenom sporazumu države članice moraju osigurati da potrošač u EU ima pravo postati proizvođač i potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora, koji može:

  • generirati obnovljivu energiju za vlastitu potrošnju, pohraniti i prodati višak proizvodnje;
  • ugraditi i upravljati sustavima za skladištenje električne energije u kombinaciji s postrojenjima koja proizvode obnovljivu električnu energiju za vlastitu potrošnju, bez odgovornosti za bilo kakvu dvostruku naplatu;
  • ne smije biti podvrgnut nikakvoj naknadi ili naknadi za vlastitu energiju do 2026. godine, s određenim ograničenim izuzećima koja su predviđena nakon toga;
  • primati naknadu za vlastitu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koja ulazi u mrežu;
  • pridružiti se zajednicama obnovljivih izvora energije kako bi integrirao vlastitu potrošnju u prijelaz na čišću energiju.

Privremeni sporazum sada treba odobrenje ministara koji sjede u Vijeću EU-a i zastupnika u Europskom parlamentu. Kada se to postigne, zakon stupa na snagu 20 dana nakon datuma objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Zemlje članice morat će uključiti nove elemente Direktive u nacionalna zakonodavstva do 30. lipnja 2021.