Pravila nagradne igre eKupi i Samsung

Bug.hr petak, 6. svibnja 2022. u 08:59

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009.), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10) i Rješenja Ministarstva financija RH, Porezna uprava, Središnji ured, klasa: UP/I-460-02/22-01/188, urbroj: 513-07-21-01-22-2 od 22. travnja 2022.

BUG d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “EKUPI SAMSUNG“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je BUG d.o.o., Ogrizovićeva 36a, 10000 Zagre, OIB: 05461674840. 

Članak 2. Sponzor

Sponzor nagradne igre je EKUPI d.o.o. , Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, OIB: 67567085531

Članak 3. Vrijeme trajanja

Nagradna igra traje od 9.5.2022. do 22.5.2022.

Članak 4. Svrha priređivanja

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe medija Bug, trgovca eKupi i Samsung pametnih satova.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Na internetskom portalu Bug.hr priređivač će objaviti anketni upitnik - istraživanje o korištenju pametnih satova, uz napomenu da u anketnom istraživanju mogu sudjelovati svi, dok u nagradnoj igri vezanoj uz spomenuto istraživanje mogu sudjelovati samo oni koji će se tijekom perioda trajanja nagradne igre besplatno registrirati na Bug.hr portalu (ako već nisu registrirani) i ostaviti osobne podatke potrebne za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Poveznica na nagradnu anketu bit će javno dostupna u spomenutoj objavi. Unutar anketnog istraživanja na samom kraju nalazit će se poveznica za one koji žele sudjelovati u nagradnoj igri. Daljnji korak vodit će na objavu na Bug.hr portalu koja će biti zaključana i dostupna samo registriranim korisnicima Bug.hr portala (uz besplatnu registraciju). Nakon što se osoba registrira i prijavi sa svojim podacima, vidjet će cjelovitu objavu i imat će priliku na toj web-lokaciji ostaviti svoje osobne podatke potrebne za sudjelovanje u nagradnoj igri. U nagradnoj igri moguće je sudjelovati samo jednom, a sve dvostruke prijave bit će uklonjene neposredno prije izvlačenja.

Zaposlenici priređivača i sponzora, kao i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju da ih priređivač po potrebi kontaktira u svrhu informiranja i anketiranja, a s ciljem unapređivanja ponude i usluga. Svoju privolu imaju pravo naknadno povući u bilo kojem trenutku, a nakon roka od 30 dana od datuma završetka nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond nagradne igre čine ukupno 3 nagrade:

  1. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm crni vrijednosti 2.999,00 kn (PDV uključen)
  2. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Rose Gold vrijednosti 1.799,00 kn (PDV uključen)
  3. Slušalice Samsung Galaxy Buds 2 vrijednosti 599,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 5.397,00 kn (PDV uključen).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se u prostorijama priređivača, u Ogrizovićevoj 36a u Zagrebu, 23.5.2022. u 12 sati, uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje priređivač.

Zapisnik o tijeku izvlačenja, potpisan od svih članova komisije, dostavit će se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena dobitnika bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr 24.5.2022. Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi pismeno, u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Priređivač i sponzor ne snose troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove dobitnika povezane s preuzimanjem i realizacijom nagrada.

Ako dobitnik u navedenom roku ne preuzme nagradu priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika, te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ako nagrada ne bude podignuta u utvrđenom roku, bit će prodana na javnoj dražbi. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.

Članak 9. Pravo priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena i fotografije te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

Članak 10. Troškovi

Trošak nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku snosi priređivač BUG d.o.o. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača i sponzora prema dobitniku.

Članak 11. Posebne situacije

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Članak 12. Objavljivanje Pravila

Ova pravila bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr/nagradna-igra/pravila-nagradne-igre-ekupi-i-samsung-27080 dana 8.5.2022.

Članak 13. Rješavanje sporova

Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu po dobivanju odobrenja od strane Ministarstva financija, s danom objave u elektroničkim i drugim javnim medijima. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost

Aron Paulić, direktor

📢 Besplatna dostava

TOP!

APPLE iPad 9

A13 Bionic čip, kamera od 12 MP te brzi Wi-Fi ili mobilna mreža.

Od 2999 kn Kupi


3-smjerni podni zvučnici

ACOUSTIC ENERGY AE120

Najveći model zvučnika u 100 seriji, 40Hz -35kHz, 90dB, 114dB, 6ohma, 200W, Crossover frekvencija 2.4kHz.

5.999 kn Kupi