Spajaju se sigurnosne kompanije Norton i Avast

U transakciji razmjene dionica i gotovine vrijednoj preko 8 milijardi dolara spojit će se kompanije koje se bave UT sigurnošću Avast i NortonLifeLock

Sandro Vrbanus srijeda, 11. kolovoza 2021. u 21:21

Na prijedlog sigurnosne tvrtke NortonLifeLock, toj će kompaniji biti pripojena tvrtka Avast. Dioničari Avasta, kako je dogovoreno, dobit će kombinaciju gotovine i novoizdanih dionica NortonLifeLocka. U ovisnosti o tome tko se od njih odluči za koju kombinaciju isplate, cjelokupno preuzimanje Avasta Norton će platiti između 8,1 i 8,6 milijardi dolara.

NortonLifeLock je sigurnosna tvrtka do prije dvije godine poznata pod imenom Symantec Corporation. Tada ju je, u kolovozu 2019. godine, bio preuzeo Broadcom za 10,7 milijardi dolara. Nakon akvizicije ime je promijenjeno u ovo današnje, ali se fokus kompanije nije promijenio – i dalje pružaju sigurnosna rješenja za informatičke sustave.

Sinergijski učinci

Uprave dviju kompanija smatraju da je spajanje NortonLifeLocka i Avasta logično s poslovne, financijske i strateške strane, kao i da će uroditi stvaranjem velike globalne sigurnosne tvrtke koja će biti lider u području kibernetičke sigurnosti. Zajednički će nova kompanija moći iskoristiti prednosti već poznatih brandova, tehnologije i inovacija obiju kompanija, što će donijeti koristi i njihovim klijentima ali i dioničarima, poručeno je prilikom objave ovog velikog spajanja.

Zajednički će u budućnosti ove dvije kompanije opsluživati preko 500 milijuna korisnika. Spajanje dolazi u vrijeme u kojem je primjetan porast kibernetičkog kriminala i rastućih prijetnji ransomwarea i drugih zloćudnih programa. Osim iskorištavanja sinergijskih učinaka, širenja dostupnosti i nastojanja pružanja bolji i kvalitetnijih usluga, financijske se uštede na ovom spajanju procjenjuju na oko 280 milijuna dolara godišnje. Ovako oslobođena sredstva bit će ulagana u rast i razvoj, a očekuje se da će prihodi u narednim godinama rasti po dvoznamenkastim stopama.

Novonastala kompanija imat će dva sjedišta – u Pragu u Češkoj (gdje je bilo sjedište Avasta) te u Tempeu (Arizona, SAD) gdje je lociran NortonLifeLock.