USB kućište radi, SSD koji je u njemu ne radi?

Ako imate problem s vanjskim diskom ili SSD-om, morate u obzir uzeti da se tu zapravo radi o dva uređaja - kućištu s elektronikom i samim diskom, odnosno SSD-om

Mario Baksa ponedjeljak, 4. studenog 2019. u 06:00

PROBLEM

Zamijenio sam SSD na kojem sam imao instalirane Win 7 većim. Ubacio sam taj SSD u eksterno kućište, ali mi ga nema u Windows Exploreru. Na popisu uređaja i u BIOS-u ga ima, u Disk Managementu mi stoji izmjenjivo i nema medija. Kad mu promijenim slovo, ništa se ne događa. Lampica na kućištu svijetli zeleno. Svi drugi uređaji, uključujući i druge eksterne HDD-ove koje priključim na USB, uredno rade.

ODGOVOR

Prema opisu problema, ispada da USB kućište za disk/SSD vjerojatno radi kako treba, ali da SSD ne radi. Tu se ne smije smetnuti s uma što je zapravo USB kućište za disk. To je uređaj s (najmanje) dva kontrolera – USB kontroler, preko kojeg komunicira s računalom, te SATA kontroler, preko kojeg komunicira sa SATA diskom/SSD-om. Oni su tipično smješteni na PCB (tiskanu elektroničku pločicu) unutar kućišta, na koju su obično zalemljeni i SATA konektori.

S obzirom na to da računalo prepoznaje kućište, uzrok problema prvo treba tražiti na SATA strani. Ili je slab kontakt (SSD možda nije sjeo kako treba ili je popustio kontakt uslijed učestalog prenošenja, zbog udarca ili pada) ili se nešto u međuvremenu dogodilo sa samim SSD-om. U ovom drugom slučaju SSD je potrebno spojiti na računalo ili staviti u drugo USB kućište kako bi se utvrdilo gdje je točno problem.

Alternativno, da biste se uvjerili u ispravnost vanjskog kućišta, u njega biste trebali staviti disk ili SSD za koji ste sigurni da je posve ispravan. To što računalo prepoznaje vanjsko kućište, nije automatski garancija da je ono posve ispravno.