Još efikasnija PHOLED tehnologija za nadogradnju OLED-a

Na sveučilištu u Michiganu razvijena je fosforescentna organska svjetlosna dioda plave boje, dovoljno stabilna i dugotrajna čak i za komercijalnu primjenu u novoj generaciji žarulja

Sandro Vrbanus nedjelja, 24. prosinca 2023. u 18:28

Dobivanje plave svjetlosti iz LED i OLED tehnologije dioda ključno je za izradu ekrana svih vrsta, a takve se diode koriste i u izradi vrlo efikasnih svjetlosnih elemenata elektroničkih sklopova, televizora, automobila te unutar komercijalnih žarulja. Sa sveučilišta u Michiganu stiže vijest o znanstvenom postignuću, koje bi moglo unaprijediti tehnologiju organskih svjetlosnih dioda (OLED), dodajući im vrlo efikasne izvore plave svjetlosti.

Efikasnost i dugotrajnost

Tim znanstvenika tamo je iskoristio novu tehnologiju fosforescentne organske svjetlosne diode (PHOLED), koja je u stanju proizvoditi svjetlost plave boje intenzitetom od 90%, i to čak 10 do 14 puta duže nego dosadašnje OLED komponente, za istu boju i intenzitet. Tim postignućem ove bi diode mogle postati komercijalno upotrebljive u LED rasvjeti, koja bi mogla tako postati OLED (ili PHOLED) rasvjeta, budući da bi svjetlosni elementi mogli imati životni vijek duži od 50.000 sati, koliko je standard u tom području.

Isti dizajn PHOLED elemenata mogao bi se u budućnosti iskoristiti i za proizvodnju pozadinske rasvjete za televizore, mobitele ili monitore, poručuju inovatori, a zbog njegove energetske efikasnosti mobilnim bi uređajima s takvim ekranima trajanje baterije moglo biti produženo za do 30%. "Izrada dugotrajnih plavih PHOLED-a u fokusu je industrije zaslona i rasvjete više od 20 godina. To je vjerojatno najvažniji i najhitniji izazov s kojim se suočava područje organske elektronike", kaže voditelj istraživanja i koautor rada na temu PHOLED-a, Stephen Forrest.

Ključni dio - fosforescentni plavi spoj 📷 UDC
Ključni dio - fosforescentni plavi spoj UDC

"Tajna" kvalitete ovih novih plavih fosforescentnih dioda je u efikasnosti na kvantnoj razini, koja doseže i do 100% – dakle sav električni naboj koji stigne do diode pretvara se u svjetlost. Ekrani i žarulje tako će dobiti veću efikasnost i svjetlije boje. Napredak ostvaren na ovom sveučilištu donio je poznatoj tehnologiji stabilnost i dugotrajnost. Do sada su u OLED ekranima unutar RGB sklopova često korištene manje efikasne fluorescentne plave diode, koje su u svjetlost pretvarale tek oko 25% dobivene energije.

Ključ je u zrcalima

Da bi se proizvela plava svjetlost, elektricitet u diodi pobuđuje fosforescentne organske molekule, koje sadrže teške metale. Ponekad pobuđene molekule dođu u međusobni kontakt prije emitiranja svjetlosti, prenoseći svu pohranjenu energiju para u jednu molekulu. Kako je energija plave svjetlosti visoka, prenesena energija, dvostruko veća od energije pojedinačne pobuđene molekule, može prekinuti kemijske veze i razgraditi organski materijal, skraćujući životni vijek diode.

Idealni rad PHOLED-a 📷 UDC
Idealni rad PHOLED-a UDC

Ovaj je tim riješio taj problem stavljanjem plavog (cijan) materijala između dva zrcala. Savršenim podešavanjem prostora između zrcala, samo najdublji plavi svjetlosni valovi mogu "preživjeti" i na kraju biti emitirani iz zrcalne komore – pojašnjavaju. Osim toga fino su podesili i optička svojstva organskog sloja materijala zaduženoga za emitiranje svjetlosti, čime se smanjuje mogućnost kontakta pobuđenih molekula.

Brojne kompanije već najavljuju skoru komercijalizaciju visokoefikasnih plavih PHOLED elemenata, među njima i Universal Display Corporation. Oni najavljuju i početak serijske proizvodnje panela, koji će omogućiti izradu svjetlijih i jeftinijih televizora.