Provjerite koliko bi umjetnoj inteligenciji trebalo da vam probije lozinku

Nakon što su unijeli više od 15,6 milijuna lozinki u program za probijanje PassGAN koji pokreće AI, zaključili su da je moguće probiti 51% jednostavnih lozinki u vremenskom rasponu do jedne minute.

Martina Salvaro četvrtak, 27. travnja 2023. u 20:56

Na stranici Home Security Heroes možete upisati lozinku i dobiti procjenu koliko bi umjetnoj inteligenciji trebalo da ju probije. Pretpostavka nastaje na temelju podataka dobivenih istraživanjem. (NAPOMENA: ne upisujte niti jednu lozinku koju stvarno koristite!)

Lozinke do sedam znakova AI će probiti u nekoliko minuta

Koristeći umjetnu inteligenciju, tim istraživača probio je lozinke koje se sastoje od četiri do sedam znakova odmah ili u roku od nekoliko minuta, čak i kada su sadržavale kombinaciju brojeva, velikih i malih slova, te simbola. Nakon što su unijeli više od 15,6 milijuna lozinki u program za probijanje PassGAN koji pokreće AI, zaključili su da je moguće probiti 51% jednostavnih lozinki u vremenskom rasponu do jedne minute.

Međutim, AI se nije tako dobro snašao s duljim lozinkama. Za lozinku koja se sastoji od 18 znakova od kojih su svi brojevi, trebalo bi najmanje 10 mjeseci da se probije, a za lozinku od 18 znakova s brojevima, velikim i malim slovima i simbolima trebalo bi šest kvintilijuna godina.

Trebamo li se bojati AI hakera?

'Algoritmi umjetne inteligencije neprestano se međusobno A/B testiraju milijune puta kako bi stimulirali učenje. Ovaj AI predviđa najvjerojatnije sljedeće brojke na temelju svega što je naučio. Umjesto da traži znanje izvana, oslanja se na obrasce koje je izgradio tijekom svoje obuke., rekli su iz istraživačkog tima.

Neki stručnjaci za cyber sigurnost izrazili su zabrinutost, dok drugi smatraju da su današnji generatori lozinki sve napredniji i da AI nema baš neke šanse u probijanju takvih lozinki koje sadrže veći broj nasumičnih znakova. Neki rješenje vide u autentifikacijama bez lozinke, kao što su čitač otiska prsta i skeniranje lica.