HAKOM educira potrošače preko YouTubea, prvi video objašnjava postupak prijave operatera

Od ove godine HAKOM će dio svojih aktivnosti informiranja i edukacije korisnika elektroničkih komunikacija obavljati i putem videa

Miro Rosandić petak, 3. svibnja 2019. u 14:30

U HAKOM-u su odlučili prvi svoj video u ovoj eduktivnoj seriji, posvetiti objašnjavanju zakonom propisanog postupka rješavanja nekog problema koji korisnik može imati sa svojim operatorom, od neispravnog i previsokog računa ili nedovoljne kvalitete usluge do svih onih slučajeva u kojima korisnik smatra da operator nije postupio prema važećem ugovoru.

U HAKOM-u naglašavaju kako oni koristi sporove koje korisnici pokreću protiv operatora kao informaciju i putokaz što na tržištu treba mijenjati kako bi se ono što bolje uredilo.

Svaki korisnik usluga elektroničkih komunikacija može svoj problem riješiti bez izravnih troškova i kompliciranog sudskog postupka, a konačna odluka HAKOM-a je obvezujuća za operatora.

Na žalost, žalbeni postupci, čak i ovako pojednostavljeni, zakonski su tako regulirani da traju mjesecima, a uz to još se sve mora obaviti slanjem klasične pošte (ili korištenjem faxa, ako ga kojim slučajem imate). Uostalom, sve je to objašnjeno u videu:

Drugi takav video, koji je trenutno u izradi, bavit će se promjenama propisa pri sklapanju ugovora putem telefona, koje stupaju na snagu 1. kolovoza ove godine. Naime, od tog datuma ugovor dogovoren s operatorom putem telefona smatrat će se sklopljenim tek nakon naknadne potvrde suglasnosti korisnika na operatorovu ponudu, koja će morati biti prethodno dostavljena korisniku na trajnom mediju.