Tema Telekomunikacije
Telekomunikacije

Najava aktivnosti HAKOM-a za 2018. godinu - uskoro će biti dostupna aplikacija ˝e-Glavni projekt˝

Aplikativno rješenje ˝e-Glavni projekt˝ olakšat će proceduru ishođenja građevinske dozvole. Tijekom 2018. nastavlja se projekt uspostave baze podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (EKI-u), a nastavljaju se i aktivnosti na izradi novog europskog regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija, u čijem su fokusu mreže pokretnih komunikacija 5. generacije (5G)

Bug.hr 29. prosinca 0 0 komentara