I Microsoft traži regulativu za umjetnu inteligenciju

Kompanija, koja umjetnu inteligenciju ugrađuje u gotovo sve svoje proizvode i usluge, poziva da se uvede pravni okvir za nadzor korištenja te tehnologije, kako bi ona ostala sigurna i pozitivna za ljude

Sandro Vrbanus subota, 27. svibnja 2023. u 18:40

Kao i njihovi partneri iz organizacije OpenAI nedavno, i u Microsoftu su u javnost izašli sa svojim prijedlozima regulative umjetne inteligencije, kako bi razvoj te tehnologije bio etički i sigurnosno prihvavljiv. "Ne pitajte što računala mogu, nego što bi trebala raditi" – tim riječima počinje objava, koju je potpisao Brad Smith, potpredsjednik uprave Microsofta.

Kako je i red, naveo je brojne prednosti koje umjetna inteligencija donosi, od napredaka u razvoju medicine, sigurnosti, zaštite ljudskih prava, pa svo do svakodnevnih zadaća, koje će već sada postojeći jezični modeli značajno olakšati. Ponovio je i etičke principe za umjetnu inteligenciju, koje je njegova kompanija usvojila 2018., a koji se mogu sažeti u rečenici: "Ukratko, moramo osigurati da AI ostane pod kontrolom ljudi".

Pet ključnih točaka

Microsoft sada donosi pet ključnih točaka "nacrta" za izradu regulative, kojom bi se umjetna inteligencija mogla staviti pod kontrolu. Kao prvo, smatraju da vladajući moraju izraditi pravne i sigurnosne okvire, potom u sustave ugraditi "kočnice" na AI sustavima koji su zaduženi za kontrolu kritične infrastrukture. Potreban je i širi regulatorni okvir za izradu daljnjih modela umjetne inteligencije, u kojem će svatko, tko radi na tome, imati određenu odgovornost: od izrade infrastrukture, preko modela, pa sve do aplikacija koje se na njih nadograđuju.

Važno je i promovirati transparentnost kad je riječ o AI modelima te osigurati da im pristup imaju akademska i neprofitna zajednica, kako ni oni ne bi ostali zakinuti za nove tehnologije. I naposlijetku, u Microsoftu se zalažu za stvaranje javno-privatnih partnerskih odnosa, kako bi se nadvladali neizbježni društveni izazovi, koje će umjetna inteligencija donijeti.

Velike prilike

U Microsoftu vide pojavu umjetne inteligencije kao inovaciju koja ima ogroman potencijal donijeti više dobroga čovječanstvu nego što je to učinio ijedan izum do sada. Još od izuma tiskarskog stroja u 15. stoljeću, čovječanstvo napreduje sve brže i brže, a inovacije poput parnog stroja, električne energije, automobila, zrakoplova, računala i Interneta stvorili su temelje moderne civilizacije.

Kao i tiskarski stroj, AI nudi alat za značajan napredak učenja i ljudske misli, kaže Smith, no da bismo ga u potpunosti iskoristili, ne smijemo zanemariti i potencijalno štetne implikacije te tehnologije.