WiFi Analyzer - jednostavan mobilni alat za brzi pregled parametara bežičnih mreža

Već je prema samom nazivu aplikacije moguće zaključiti kako je riječ o još jednom mobilnom alatu koji omogućava da se na vrlo jednostavan način i kroz uredno sučelje dobije brzi pregled parametara bežičnih mreža koje su dostupne u blizini…

Matija Gračanin četvrtak, 30. studenog 2023. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv WiFi Analyzer  
Namjena Jednostavan pregled bežičnih mreža
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Beplatan / 4,99 eur

Pametni telefoni, uz brojne druge namjene, mogu poslužiti i kao praktični mobilni alat za dijagnostiku bežičnih mreža, a kako bi se doista moglo iskoristiti na taj način, potrebno je imati i jednu od aplikacija koje se za to specijaliziraju. WiFi Analyzer je upravo jedna takva aplikacija.

Za razliku od dobro poznatih i vrlo popularnih konkurentnih alata o kojima smo i sami već u mnogo navrata pisali, WiFi Analyzer se ističe apsolutnom jednostavnošću i prikazu onih osnovnih parametara, a uz pregled jačine bežičnoga signala, tu je i šačica drugih informacija.

Detektirane mreže bit će prikazane grafički u stupčastom dijagramu pri čemu su odmah filtrirane prema frekvenciji za jednostavniji pregled, a ako se želi dobiti popis baš svih detektiranih mreža  u kojemu je odmah i vidljiva jačina bežičnog signala, onda valja kliknuti na malenu ikonu u gornjem desnom dijelu glavnoga sučelja.

Sama aplikacija ne nudi neke posebno dodatne značajke, ali će dobro doći onda kada se želi ustanoviti je li jačina signala bežične mreže adekvatna, kao i druge parametre (IP adresa gatewaya, brzina linka,  MAC adresa, kanal, frekvencija i drugo). U postavkama također nema mnogo toga, no moguće je uključiti tamnu temu, a tu je i opcija da se riješi oglasa što će stajati 4,99 eura (doduše, u samoj ih aplikaciji i nismo vidjeli).