Povjerenstvo MORH-a donijelo odluku o borbenim avionima, dva modela su favoriti

Međuresorno povjerenstvo Ministarstva obrane predalo je Vladi RH Studiju izvedivosti za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Od četiri ponude, neslužbeno su američka i francuska "u finalu"

Sandro Vrbanus utorak, 22. prosinca 2020. u 09:59

Međuresorno povjerenstvo za nabavku višenamjenskih borbenih aviona 12. prosinca i službeno je dovršilo evaluaciju ponuda i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske uputilo svoj zaključak u obliku Studije izvedivosti za nabavu višenamjenskih borbenih aviona.

"Međuresorno povjerenstvo je, također, na temelju sveobuhvatne i multikriterijske stručne analize sadržane u studiji jednoglasno donijelo zaključak o najboljoj ponudi između dviju ponuda za nove avione (američkog F 16 Block 70 i švedskog Gripena C/D) i dviju ponuda za korištene avione (francuski Rafale F3 R i izraelski F 16 Block 30). Sve su ponude temeljito i precizno ocjenjivane u okviru triju domena: strateške domene, domene sposobnosti i financijske domene", poručeno je iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Zbog zaštite integriteta procesa, svi su podaci vezani za odluku Povjerenstva klasificirani, pa ih javnost neće doznati do početka sljedeće godine. Tada će sa sadržajem studije biti upoznat Odbor za obranu Hrvatskog sabora, nakon čega će Vlada donijeti konačnu odluku o odabiru višenamjenskog borbenog aviona. Nakon toga započet će višemjesečna faza izrade međuvladinog ugovora s vladom države čija će ponuda biti odabrana, kako bi se taj ugovor mogao sklopiti najkasnije do kraja 2021. godine.

Neslužbeno: F16 ili Rafale

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, Povjerenstvo je suzilo odabir na francuski Rafale F3 R i američki F-16 Falcon Block 70 te upravo jednoga od njih preporučilo Vladi.

Izraelska opcija rabljenih modela F-16 Barak, koja je bila pobijedila u prvom, kasnije poništenom, natječaju, čini se kako ovoga puta nije zadovoljila potrebe.

Iz igre je također, prema tim informacijama, ispao favorit naših čitatelja, švedski JAS 39 Gripen C/D.