Obavještajne agencije "Five Eyes" izjasnile se protiv apsolutne enkripcije

"Five Eyes", udruženje obavještajaca SAD-a, Kanade, Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda, poručuju kako privatnost na Internetu ne bi trebala biti apsolutna

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. rujna 2018. u 13:00

Obavještajna alijansa "Five Eyes", koja uključuje sigurnosne i obavještajne službe SAD-a, Kanade, Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda, nakon posljednjeg su sastanka objavile zajedničku izjavu vezanu uz enkripciju i pristup dokazima. Ove agencije, tvrde, predane su zaštiti ljudskih prava i privatnosti, te podupiru korištenje enkripcije u digitalnim komunikacijama. Enkripcija je od ključnog značaja za siguran kibernetički prostor i zaštitu osobnih, poslovnih i vladinih podataka.

No, već sljedeći paragraf zajedničke izjave počinje s "However…". Ista ta enkripcija, naime, policijama, istražiteljima i obavještajcima otežava borbu protiv kriminala i održavanje globalne sigurnosti. Kriptiranom se komunikacijom koriste i kriminalci, teroristi, i svi ostali koji žele umaknuti ruci pravde.

"Privatnost nije apsolutna", nastavlja se ovaj tekst, pojašnjavajući kako oduvijek nadležni organi reda imaju pravo ući u domove, vozila i ostale privatne prostore te ih pretraživati sukladno sudskim nalozima. Slijedom toga tajne agencije ovih pet zemalja smatraju da bi trebale u određenim situacijama imati i pristup do enkripcijom zaštićenih podataka, pa su izradile preporuke koje će pokušati ugraditi u državne legislative.

Ovi principi reguliraju odgovornost države ali i pružatelja komunikacijskih usluga, telekoma, te proizvođača samih uređaja za komunikaciju. Svi bi oni trebali omogućiti svojim korisnicima sigurnost i privatnost na visokoj razini, ali isto tako dati, u skladu sa zakonima i sudskim nalozima, mogućnost vlastima da pristupe kriptiranim podacima.

Surađujte svojevoljno, ili...

Prema objavljenim principima ispada da niti jedna agencija ili država neće primorati tehnološke kompanije na suradnju i probijanje enkripcije na zahtjev, već će apelirati na njih da to učine svojevoljno.

Ipak, priopćenje završava skoro pa prijetnjom tehnološkim kompanijama: budu li se nadležni i dalje susretali s preprekama u zakonitom pristupu informacijama, a sve kako bi štitili svoje građane, najavljuju da će pokrenuti tehnološke, zakonske i druge mehanizme kako bi ostvarili svoje ciljeve.