Ako ste ove godine ugradili solarne panele na kuću, možete od države dobiti povrat 50% troška

Fond za zaštitu okoliša i energetsku objavio je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, a sredstva su dostupna za elektrane ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023.

Sandro Vrbanus srijeda, 15. studenog 2023. u 14:59

Danas je otvoren novi Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, u sklopu kojega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vlasnicima postojećih kućnih solarnih elektrana vratiti do 50% prihvatljivih troškova ugradnje.

Dostupno više od 12 milijuna eura

Ovaj je Javni poziv namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću. Na njega se prijaviti mogu isključivo fizičke osobe, tj. vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište. Stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava. Ona u prvom valu iznose 12.425.000 eura, a prema potrebi će se osigurati i dodatna sredstva. Novac za ovaj projekt osiguran je Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća EU o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Oni koji ove godine nisu ugradili solarnu elektranu i ne mogu se javiti na ovaj natječaj, imat će prilike to učiniti i nagodinu. FZOEU najavljuje nastavak financiranja ugradnje sustava OIE za 2024. godinu, u sklopu svojeg Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura. Kažu da će za taj poziv uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i u sljedećoj godini biti 50%, kao i u ovom pozivu.

Svi detalji Javnog poziva i dokumenti za prijavu dostupni su na stranicama Fonda.