Nintendo Wii terapija poboljšava ravnotežu kod djece s cerebralnom paralizom

Rezultati istraživanja sugeriraju da bi terapija mogla biti koristan i jeftin alat koji se u terapeutske svrhe može koristiti i kod kuće. A to je dodatni argument u ova pandemijska vremena

Mladen Smrekar srijeda, 9. lipnja 2021. u 17:05

Terapija zasnovana na Nintendo Wii Balance Boardu može pomoći u poboljšanju ravnoteže kod djece s cerebralnom paralizom, pokazala je analiza objavljena u Developmental Medicine & Child Neurology.

Istraživači sa Sveučilišta Jaén u španjolskoj Andaluziji ispitali su podatke iz svih relevantnih randomiziranih kontroliranih ispitivanja objavljenih do danas.

Umjereni dokazi

U 11 pokusa s 270 djece s cerebralnom paralizom, uočeni su vrlo nekvalitetni dokazi o velikom učinku Nintendo Wii terapije na funkcionalnu ravnotežu u usporedbi s nikakvom intervencijom, ali i umjereni dokazi o koristi od korištenja Nintendo Wii terapije uz konvencionalnu fizikalnu terapiju u sesijama od približno 30 minuta i razdobljima duljim od 3 tjedna.

Terapija Nintendom Wii mogla biti koristan alat neurorehabilitacije
Terapija Nintendom Wii mogla biti koristan alat neurorehabilitacije

Za dinamičku ravnotežu, koja uključuje ravnotežu u pokretu ili pri promjeni položaja, istraživači su pronašli neke dokaze o srednjem učinku korištenja Nintendo Wii terapije i konvencionalne fizikalne terapije u odnosu na samu konvencionalnu fizikalnu terapiju.


Multisenzorno i aktivno

"Naši rezultati sugeriraju da bi terapija Nintendo Wii mogla biti koristan alat koji se može uključiti u protokole fizioterapije neurorehabilitacije za poboljšanje ravnoteže kod djece s cerebralnom paralizom", kažu autori studije. 


 

Rehabilitacija zasnovana na virtualnoj stvarnosti pomoću Nintendo Wii smatra se multisenzornom i aktivnom terapijom koja potiče djetetovo sudjelovanje, povećavajući motivaciju i privrženost terapiji zbog svoje zaigrane prirode. Uz to, to je jeftin alat koji se u terapeutske svrhe može koristiti i kod kuće. A to je od velike važnosti tijekom pandemije Covida-19, kažu španjolski istraživači.