Sveučilište VERN' - Na VERN'u se već živi s AI-jem!

Studenti ga (odgovorno) koriste u nastavi, profesori vode AI istraživanja, a uskoro pokrećemo i novi diplomski studij na temu AI-ja

Bug.native utorak, 30. travnja 2024. u 19:18

Prva asocijacija na susret s umjetnom inteligencijom (engl. artificial intelligence, AI) vjerojatno je ChatGPT – i to velikoj većini – posebno u obrazovanju. Nekolicina istraživanja iz 2023. godine pokazala je da i studenti i predavači na visokim učilištima imaju pozitivne konotacije prema upotrebi ChatGPT-ja u edukativne svrhe. Međutim, naravno da se najviše dovodi u pitanje koliko se takvi alati koriste kao glavni alat u zamjeni za samostalni rad.

Istraživanje profesorica sa Sveučilišta VERN'

Kako je pokazalo istraživanje u Hrvatskoj, provedeno na uzorku od 600 studenata i grupi profesora, i jedni i drugi vide korist u primjeni umjetne inteligencije u visokoobrazovne svrhe, ali upotreba mora biti na obostranu korist i napredak znanstvene zajednice.

Posjetite službenu web stranicu Sveučilišta VERN'

Iz istraživanja koje su nad grupom studenata i profesora provele profesorice Sveučilišta VERN' – doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar i doc. dr. sc. Maja Kolega te izv. prof. dr. sc. Lana Jurčec s Učiteljskog fakulteta – može se zaključiti kako studenti prepoznaju koristi ChatGPT-ja i povremeno ga koriste pri pisanju domaćih radova. Naime, više od polovice ispitanih navelo je da su ga koristili "tek nekoliko puta", dok je samo 3% studenata navelo kako ga "koriste svakodnevno". Nadalje, rezultati su pokazali da su ga studenti u najvećoj mjeri koristili za produkciju nekakvih inicijalnih informacija, koje su kasnije sami oblikovali i dopunjavali do finalne verzije.

Jedna od zanimljivosti istraživanja bila je ta da su ChatGPT više skloniji koristiti studenti društvenih znanosti nego studenti prirodnih znanosti ili tehnoloških studija, a također, saznali smo i da studenti imaju veću namjeru koristiti ChatGPT u odnosu na studentice.

Uvjerljiva tehnologija

Drugi dio istraživanja bavio se sposobnošću profesora da prepoznaju je li rješenje domaćeg zadatka napisao student ili ga je generirao ChatGPT. Analiza je pokrivala široki raspon tema iz čak osam kolegija: Akademsko pisanje, Osnove marketinga, Organizacijska psihologija, Menadžment, Metodologija, ICT u ugostiteljstvu, Transmedijski storytelling i Osnove poduzetništva. Ono što je zanimljivo primijetiti jest to da je, unatoč raznolikosti područja tijekom simulacije, uočeno kako ChatGPT ima mogućnost ponuditi vrlo uvjerljiva rješenja za tematske zadatke, argumentirane tvrdnje, i pritom koristiti uobičajeni studentski vokabular. To se pokazalo dovoljnim da neke ispitanike navede na pogrešan zaključak – da su recenzije napisali sami studenti. I to je otkriće ukazalo na raspon mogućnosti koje nam otvara šira primjena umjetne inteligencije, s obzirom na to da će AI stručnjaci sve više biti traženi i u netehnološkim sektorima.

Stoga su i autorice tog istraživanja naznačile da je "nastavnike i studente potrebno podjednako educirati o mogućim zamkama AI-ja te naglašavati važnost individualnog truda, kritičkog razmišljanja i vrijednosti autentičnog akademskog doprinosa".

Do milijun korisnika u pet dana 

No, jesu li toga svjesni i sami korisnici, a među njima i mnogi studenti? Naime, prvu "opipljivu" varijantu umjetne inteligencije potrošači su prihvatili vrlo smjelo. ChatGPT, od trenutka lansiranja u prvih pet dana, premašio je milijun korisnika, što je najbrži rast akvizicije korisnika u globalnoj korporativnoj povijesti.

Upravo zbog toga je prijeko potrebno usporedno razvijati i sustave za provjeru relevantnosti i autentičnosti akademskog rada, jer zamislite kako bi izgledao, i bi li uopće postojao svijet pametnih satova, pametnih kuća, senzorne tehnologije, moderne medicine i prometne sigurnosti, a u budućnosti i autonomnih vozila, da su današnji tehnološki inženjeri i IT stručnjaci nekritički i mimo akademskih autoriteta, producirali svoje seminare, stručne ili znanstvene radove.

Od predavanja do završnih radova

S obzirom na to da na Sveučilištu VERN' veliku pozornost pridajemo mentorskom radu, ali istovremeno potičemo i studentsku inovativnost, blagodati umjetne inteligencije u našim se akademskim prostorima već primjenjuju u nastavnim procesima. Primarno na nišno vezanim informatičkim studijima, gdje se studenti koriste 3D pisačima, senzornom tehnologijom i developmentom, ali i na, primjerice, umjetničkim studijima, gdje se više AI alata koristi za produkciju audiovizualnih djela i završnih radova pod mentorstvom.

Bug specijal 5/24 svibanj 2024.