U Hrvatskoj dostupna registracija dronova putem Interneta

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo započela je s primjenom online aplikacije za registraciju operatora sustava bespilotnih letjelica

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. lipnja 2019. u 16:00

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo započela je od danas, 3. lipnja 2019., s primjenom online aplikacije za registraciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova. Aplikaciju možete koristiti na ovoj web stranici.

Aplikacija je namijenjena za registraciju kako operatora sustava bespilotnih zrakoplova koji izvode radove iz zraka bez obzira da li rade za osobne potrebe ili za naknadu, tako i za one koji će koristiti sustave bespilotnih zrakoplova u svrhu rekreacije i sporta, kažu iz Agencije.

U proteklih nekoliko godina pojavio se velik broj sustava bespilotnih letjelica i njihovih operatora. Do danas je bilo moguće jedino ručno upisivanje podataka u registar, a kako je broj prijava postajao sve veći, pojavila se potreba za razvojem automatizirane prijave i registracije operatora sustava bespilotnih zrakoplova popunjavanjem online obrazaca.

e-Građanima besplatno

Kako bi se uskladila sa budućom europskom regulativom, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo učinila je dostupnom aplikaciju koja će omogućiti jednostavnu i brzu registraciju operatora bespilotnih zrakoplova putem sustava e-građani koji je u nadležnosti Ministarstva uprave.

Hrvatski državljani koji će se registrirati kao operatori sustava bespilotnih zrakoplova putem sustava e-građani, bit će oslobođeni plaćanja pristojbi.

Također, putem iste aplikacije koju je HACZ razvio s partnerima bit će omogućena i online registracija stranih operatora bespilotnih zrakoplova.